Artikelen

Klassenorm 2014

De klassengrenzen zijn per 1 januari 2014 gewijzigd:

Klasse 2014 Heren hout Dames hout
A 76.000 - 90.000 ≥1140 hout 70.000 - 90.000 ≥1050 hout
B 68.000 - 75.999 ≥1020 hout 62.000 - 69.999 ≥930 hout
C 00.000 - 67.999 <1020 hout 00.000 - 61.999 <930 hout

Kegelaars en kegelaarsters zijn voor wat betreft de speelsterkte, ingedeeld in "klassen"
De KNKB heeft hiervoor een indeling met behulp van letters.
De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld, na advies door de consuls op de vergadering van consuls in december.

De KNKB klassering staat op uw KNKB lidmaatschapskaart voor het lopende jaar.

De tabel geldt voor het jaar 2014 en is gebaseerd op de klassering wedstrijd resultaten van vorige jaren. Het gemiddelde is zoals gebruikelijk over 10 ballen. (Zie ook de uitzonderingen hieronder)

De eis is dat men 150 ballen onder wedstrijd omstandigheden heeft gegooid om in een KNKB-klasse te worden opgenomen. Heeft men minder dan 150 ballen op de klasseringlijst dan is men voor de KNKB in klasse AA ingedeeld.

AA-kaarthouders worden niet toegelaten op B klasse wedstrijden en in het algemeen niet automatisch uitgenodigd voor A klasse wedstrijden. AA kaart houders kunnen alleen deelnemen aan A klasse wedstrijden indien er voldoende plaats is en ze zich eventueel hebben gekwalificeerd.

Uitzonderingsregel 1 (m.i.v. 2005):
Een kegelaar(ster) die afgelopen jaar niet in de gelegenheid was om 150 ballen te gooien, maar tenminste 50 ballen heeft gegooid kan toch in aanmerking komen voor een gewone klassekaart (geen "AA" kaart).
Daarvoor moet in het voor-vorige jaar wél zijn uitgegooid (150 ballen).
De klasse wordt nu bepaald naar het gemiddelde resultaat over die 150 ballen + de 50 (of meer) ballen van beide jaren.

Voorbeeld: Als dame gooide u in 2008 150 klasseringballen en kreeg in 2009 dus een klassekaart (A, B of C-kaart). In 2009 was u bv. door ziekte niet in staat om 150 ballen te gooien, maar gooide wel 60 klasseringballen. Uw klasse wordt nu berekend over 150 + 60 ballen.

Uitzonderingsregel 2 (m.i.v. 2007): Op de Algemene Leden Vergadering van 2006 is een nieuwe regel goedgekeurd.
Een kegelaar(ster) die afgelopen jaar in de A-klasse uitkwam, en die in het jaar daarvoor tenminste gemiddeld 3 hout meer had gegooid dan de limiet, krijgt onafhankelijk van het behaalde klasseringsresultaat weer een "A"-kaart.

Voorbeeld: Als heer gooide u in 2008 gemiddeld: 76+3=79 hout (of beter), dus kreeg u in 2009 een A-kaart. Op grond van deze nieuwe regel krijgt u in 2010 weer een A kaart. Deze regel is ingevoerd om A kaart houders die b.v. wegens gezondheids problemen een jaartje wat minder gooien niet in de B-klasse (of lager) te laten uitkomen

Deze regels worden door de KNKB automatisch toegepast bij de jaarkaarten voor het nieuwe jaar.

U bevindt zich hier: