Kegelen een prachtige sport en dat moet zo blijven!

De Koninklijke Nederlandsche Kegelbond (KNKB) heeft een van de voorstellen van de commissie Doelgroepen tot een speerpunt verheven.

In een flyer, die onlangs naar alle Bonden is gestuurd, is kort omschreven waarom het zo belangrijk is dat uw leden lid zijn van de KNKB.

Er zijn diverse Bonden in het land waar wel gekegeld wordt onder de vlag van de plaatselijke Bond, maar waar niet alle leden als lid zijn aangemeld bij de KNKB.

Als wij onze Bond zo sterk en groot willen maken en daardoor meer en meer mee kunnen tellen bij de grote sportorganisaties, zullen wij moeten trachten de kegelaars aan ons te binden. Dus nieuwe leden aantrekken voor de KNKB is van levensbelang, zeker als u weet dat de inkomsten, afkomstig van NOC*NSF gekoppeld zijn aan het aantal leden, met als peildatum 1 januari.

De peildatum 1 januari 2017 heeft aangegeven dat onze bijdrage voor 2018 met ruim 7000 euro wordt gekort.  Om nu te voorkomen dat er in 2019 nog verder gekort gaat worden is het belangrijk te trachten om 1 januari 2018 in ieder geval de terugloop een halt toe te roepen!

Wij zullen met een gericht beleid proberen het ledenbestand een positieve impuls voor de toekomst te geven.

Maar, voor de korte termijn, wat is er simpeler dan die kegelaars die al regelmatig op uw banen spelen en nog geen lid zijn van uw Bond of KNKB lid te maken.

Dit moet toch mogelijk zijn met uw hulp en inspanning. Wij hebben nog een korte tijd tot de peildatum, maar u moet toch voor het eind van het jaar uw ledenbestand opgeven per 1 januari 2018. Om dit te realiseren moet u toch communiceren met uw leden/clubs.

Wij rekenen op uw steun en samen kunnen wij de teruggang in ledenaantallen tot staan brengen, sterker nog, wij zijn ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om, zelfs in dit korte tijdsbestek, per 1 januari 2018 een positief resultaat in ledenaantallen te kunnen waarmaken.

Klik hier voor de aanmeldingsbrief voor nieuwe leden.

Bestuur van de KNKB.

Nieuws Overzicht