Bijdrage Nederlandse Loterij

Nederland is een echt sportland. De financiering van dit specifieke sportlandschap is mede mogelijk door bijdragen van subsidie gevende instellingen en loterijbijdragen.
De bijdrage van de Nederlandse Loterij aan de Nederlandse Sport bedraagt jaarlijks zo’n €46 miljoen en wordt uitgekeerd aan NOC*NSF.

Van dit bedrag gaat ongeveer €23 miljoen rechtstreeks naar de sportbonden. Deze loterijbijdrage wordt aan de hand van door NOC*NSF en de sportbonden gezamenlijk opgestelde richtlijnen over de sportbonden verdeeld. Om voor de uitkering van de bijdrage in aanmerking te komen zijn bepaalde spelregels opgesteld, onder meer moet door de sportbonden worden voldaan aan de afspraken over kwaliteit en goed sportbestuur.

De bijdrage voor de sportbonden is bedoeld als basisfinanciering om een goed functioneren van de sportbonden mogelijk te maken.
De door de KNKB voor het jaar 2021 ontvangen bijdrage is in het jaar 2022 definitief vastgesteld op €33.427,00.

Voor dit bedrag is symbolisch een cheque aangeboden. Deze cheque is door de kegelsport dankbaar aanvaard, zoals te zien is op de bijgaande foto die is gemaakt tijdens de viering op 28 januari 2023 van het 20-jarig bestaan van de kegelclubs ‘Alle Negen’ uit Breda en de club ‘Willen is Kunnen’ uit Biezenmortel. De leden van deze clubs beoefenen de kegelsport met veel plezier.

 

Nieuws Overzicht