Nieuw Kegelhuis in Brummen!

Er heeft al wat in de krant gestaan, maar het staat echt te gebeuren, een gloednieuw Kegelhuis in Brummen!

 

Hoewel de voorbereidingen voor de nieuwbouw voorspoedig verlopen, zou je het graag nog sneller willen realiseren. De plannen zijn door college van B en W goedgekeurd m.b.t. aanpassing en wijzigingen van het bestemmingsplan voor de bouwlocatie. De bezwaartermijn is verstreken zonder dat er bezwaren zijn binnengekomen. Procedureel moet nu de gemeenteraad het besluit van B en W goedkeuren. De verwachting is dat dat in Oktober gaat gebeuren. Vervolgens wordt een versnelde procedure opgestart m.b.t. de omgevingsvergunning. Als dit rond is volgt de overdracht van de grond aan de investeerder/bouwer. De bouw van het nieuwe pand zal 2-3 maanden in beslag nemen, waarna plaatsing van banen en machines en inrichting van het Kegelhuis volgen.

Er wordt een hal gebouwd van 2 verdiepingen  met een lengte van ongeveer 30 meter , en een breedte van ruim 17 meter. Zoals al bekend is bij de meeste kegelaars , worden i.p.v. de 4 kegelbanen van Concordia nu 6 ! banen gelegd. De kegelbanen komen op de begane grond , terwijl de bovenverdieping wordt gebruikt als bedrijfsruimte.

De kegelruimte zal worden geëxploiteerd in eigen beheer door de gezamenlijke Brummense kegelclubs , die verenigd zijn in de Brummense Kegelstichting. De machines en banen van het huidige kegelbanen van Concordia verhuizen mee, en ook 2 banen  van het voormalige Kegelhuis in Utrecht krijgen hier een plek. Het wordt een energieneutraal gebouw , met de nieuwste snufjes op het gebied van zonnepanelen en energieopslag. Het nieuwe Kegelhuis wordt gebouwd op de locatie Hoek sportpark de Hazenberg / industrieterrein de Hazenberg.

We zijn erg blij met de  investeerder , die onze dromen en hoop werkelijkheid laat worden. Ook zijn we erg dankbaar dat we de afgelopen jaren zijn geholpen door de eigenaren van Concordia , die ons de kans gegeven door te kegelen op de banen van Concordia.

Nieuws Overzicht