René Gerards benoemd tot erelid

René Gerards benoemd tot erelid en commisaris van de KNKB.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 27.05.2023 is René afgetreden.
Hij heeft zijn functie 12 jaar lang uitgeoefend en was derhalve niet meer herkiesbaar.
Tijdens zijn lange en toegewijde dienstverband als Secretaris van de KNKB heeft hij buitengewoon veel betekend voor onze bond met al zijn inzet, kennis, kunde en passie voor het kegelen. Na een korte toespraak van voorzitter Harry Timmer, waarin alle kwaliteiten van René nogmaals werden benoemd en geroemd, kreeg hij  een attentie namens het bestuur aangeboden.
Zijn opvolgster, Ivonne Kramers overhandigde tenslotte de bijbehorende speld en een bos bloemen.
Op de achtergrond  blijft René betrokken bij lopende projecten, maar actief deelnemen aan vergaderingen, daar heeft hij een streep onder gezet.

René, nogmaals hartelijk dank!

 

Nieuws Overzicht