Informatiebericht Coronavirus #8

Aanstaande maandag 1 juni kunnen de horecagelegenheden hun deuren weer openen. Wel zijn er strenge regels opgesteld met betrekking tot o.a. het aantal personen, het reserveren, de 1,5 meter afstand en ook het gebruikmaken van een zitplaats aan een tafel of bar.

Ten aanzien van dat laatste is er de afgelopen dagen enige discussie ontstaan. Want betekent het gebruikmaken van een stoel, dat je er ook daadwerkelijk op moet blijven zitten? En je mag toch zeker wel even opstaan om naar het toilet te gaan? En als je dan mag opstaan mag je dan ook even een balletje op een kegelbaan gooien?

Omdat op al deze vragen nog geen duidelijk antwoord voorhanden is, hebben wij aan de lokaalhouders/ beheerders van kegelaccommodatie het advies gegeven om in overleg met het bevoegde gezag van de gemeente te beslissen of het toegestaan is dat de spelers die niet aan de beurt zijn op voldoende afstand zitten, maar dat de speler die aan beurt is staat en er op die manier dus gekegeld kan worden.

Voor de goede orde: Dit advies heeft betrekking op het recreatieve kegelen, op het gooien van een balletje tijdens het bezoek aan de kegelaccommodatie.

Kegelactiviteiten zoals clubavonden of wedstrijden zullen bij de huidige stand van zaken pas per 1 september 2020 opgestart kunnen worden. Mogelijk dat deze datum vervroegd kan worden als blijkt dat de binnensporten ook per 1 juli a.s. weer van start kunnen gaan.

Daarover en over de voorwaarden, waaronder het branche specifieke protocol voor het kegelen, zullen wij u tijdig informeren.

Met vriendelijke kegelgroet,
Namens het bestuur KNKB

René Gerards
Secretaris

Nieuws Overzicht