Informatiebericht Coronavirus #4

Afgelopen maandag zijn door het kabinet nieuwe en scherpere maatregelen afgekondigd i.v.m. de bestrijding van het Coronavirus. Ten gevolge daarvan heeft het KNKB Bestuur besloten om alle officiële KNKB-wedstrijden tot 01 juni a.s. af te gelasten.

Het betreft:

  • De reeds eerder afgelaste Finale Persoonlijk B op 04 april, de Finale Persoonlijk C op 05 april en de Finale Persoonlijk A op 19 april;
  • De Bondswedstrijden Heren en Dames B op 25 en 26 april;
  • De Landelijke Competitie wedstrijden van 03 en 24 mei.

Bonden worden geacht eventuele lokale of regionale toernooien/ wedstrijden in de periode tot 01 juni eveneens te schrappen en dit via de door hun gebruikte kanalen te communiceren.

Reeds eerder hebben we al kenbaar gemaakt dat de Wedstrijdcommissie bezig is met het opstellen van een alternatief wedstrijdschema, zodat we op het moment dat de maatregelen worden opgeheven, zo snel mogelijk weer kunnen opstarten. Hierover zal bij bekend worden van de einddatum van de maatregelen uitvoerig gecommuniceerd worden.

Algemene Ledenvergadering.

Ten gevolge van de afgekondigde maatregelen is het Bestuur KNKB tevens genoodzaakt om de Algemene ledenvergadering te verplaatsen naar 27 juni a.s.>

Uiteraard blijven alle overige reeds eerder afgekondigde maatregelen onverminderd van kracht.

Het bestuur KNKB blijft de richtlijnen en maatregelen van de overheid en van NOC-NSF onverminderd en nadrukkelijk volgen en zal indien nodig passende maatregelen nemen.

M.vr.gr.

René Gerards

Secretaris KNKB

Nieuws Overzicht