KNKB Bestuur

Voorzitter Dhr. Harry Timmer 06 1553 2007
Secretaris Dhr. René Gerards 043 364 4270
06 4612 1870
Penningmeester Dhr. Ab Garritsen 0575 493 635
Vice-voorzitter
Wnd Voorzitter PR Commissie
Dhr. Jaap Pronk 024 344 4943
2e penningmeester
Wedstrijdcommissie
Mw. Renate Kales 06 5515 1860
Wedstrijdcommissie Mw. Linda Lemmen 06 5231 1789
Locatie beheer Dhr. André Thomissen 0313 473 585
2e secretaris
Lid namens NKF
Mw. Colette Maes - Ghijsen 06 5430 1508
Organisatie overzicht