Nieuwe KNKB vertrouwenspersoon

Vertrouwen

Indien een slachtoffer van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag melding hiervan wil doen, is een vertrouwd aanspreekpunt binnen de vereniging of bond nodig.
Het is een onderwerp dat niet makkelijk bespreekbaar is en het ontbreken van een luisterend oor, van iemand die raad geeft, maakt het nog eens extra moeilijk. Hierdoor zien slachtoffers er vaak vanaf om hun klacht te melden. Daardoor blijven zeer ongewenste en voor slachtofrs pijnlijke situaties voortbestaan. Juist om deze reden zijn alle bonden en steeds meer verenigingen overgegaan tot het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Bij de KNKB is deze functie de afgelopen jaren ingevuld door onze oud voorzitster en erelid mevrouw Jetty Koning.

Onlangs heeft Jetty echter kenbaar gemaakt dat zij van deze functie wil worden ontheven. Uiteraard heeft het bestuur KNKB dit verzoek ingewilligd en is op zoek gegaan naar een nieuwe VCP.

Wij hebben die gevonden in de persoon van Rutger de Smet.
Rutger de Smet is telefonisch te bereiken via +31621537674 of via een email naar vertrouwenspers_knkb@icloud.com

Zie ook: Handleiding Tuchtzaken

Mevrouw Jetty Koning willen wij hierbij hartelijk dankzeggen voor de bereidwillige inzet en de verrichte werkzaamheden gedurende de afgelopen jaren.

Namens het bestuur KNKB
René Gerards

Nieuws Overzicht