Klassering regels

Het wedstrijdseizoen loopt van 1 september tot 30 juni van elk jaar. De klasse van kegelaars wordt berekend uit de behaalde resultaten in het vorige wedstrijdseizoen.

Alle klasseringswedstrijden moeten vóór 1 juli van elk jaar gespeeld worden.

Ballen gegooid tijdens een klasseringswedstrijd en de daarvoor aangewezen Nationale wedstrijden en de Landelijke Competitie tellen mee!

Volgens het wedstrijdreglement (art. 53 & 54) moet men minstens 120 ballen laten noteren om voor een klasse in aanmerking te komen. Als het aantal van 120 niet wordt gehaald, worden de ballen van het vorige jaar ook meegeteld. Daarom is het belangrijk dat alle ballen, ook al zijn het er maar 30, toch worden doorgegeven, misschien dat met het resultaat van vorig of volgend jaar toch het minimum van 120 ballen wordt gehaald.

Het gaat om ALLE gegooide hout tijdens een klasseringswedstrijd, dus ook als er maar 30 ballen zijn gegooid, het kan n.l. zijn dat samen met het resultaat van vorig jaar toch een klasse kan worden bepaald. Als de wedstrijd niet wordt voltooid b.v. wegens blessure, dan telt het wèl gegooide hout mee. Als er meer dan 120 ballen worden genoteerd, tellen ze allemaal mee. Des te beter het gemiddelde, een keer een slecht resultaat wordt daardoor minder bepalend!

De bonden zijn verplicht de wedstrijdcommissie van de KNKB schriftelijk of per e-mail kennis te geven van alle te houden klasseringswedstrijden. Het wedstrijdschema/programma dient tegelijk met het bekend maken daarvan, gezonden te worden aan de wedstrijdcommissie van de KNKB

Voor en na gooien is alleen toegestaan wanneer dit in het vastgestelde wedstrijdschema past. Dit dient in relatie te staan met wedstrijden (beker, club, persoonlijk) van de plaatselijke bond.

Controle op bovengenoemde regels berust bij de de KNKB-afgevaardigden tijdens de wedstrijden.Deze personen zijn bevoegd daar waar nodig of naar eigen behoefte de controles uit te voeren

Altijd Relatienummer, Score, Ballen, en eventueel de naam, in onderstaande indeling, sturen in MSExcel: (Geen MSWord of .pdf bestanden)

Relatienummer Score Ballen Eventueel de Naam
1500xxxx 540 60 Negengooier, P.
1500yyyy 240 40 Poedelhater, N.

De scores van de bonden gegooid tijdens klasseringswedstrijden in het seizoen dienen uiterlijk op 1 juli gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB.

De resultaten van Nationale wedstrijden en Landelijke Competitie moeten binnen een week na afloop van deze wedstrijden worden verstuurd aan de ledenadministrateur  van de KNKB.

 

 

Klasse 2022-2023 Overzicht