Beëindiging wedstrijdseizoen 2020

Op dinsdag 13 oktober j.l. zijn door de regering opnieuw strengere maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het corona virus. Boven op de bestaande regels van het sluiten van de sport-kantines en een dringend advies over het dragen van mondkapjes, is nu bepaald dat alle horecagelegenheden moeten sluiten en dat competities en wedstrijden van de amateursporten stil gelegd moeten worden.

Gezien bovenstaande heeft het Bestuur KNKB besloten om:

  • De opgeschorte wedstrijden van de Landelijke Competitie definitief te schrappen;
  • Het NK-Junioren af te gelasten;
  • De eventueel nog resterende wedstrijden definitief van de wedstrijdkalender 2020 te schrappen.

Verder heeft het Bestuur KNKB besloten dat:

  • Alle in het jaar 2020 gehouden wedstrijden als niet gegooid worden beschouwd;
  • Alle in 2020 behaalde persoonlijke resultaten voor de Jaarkaart worden geschrapt;
  • De indeling voor de diverse competities en wedstrijden zoals die was begin 2020 ook voor het jaar 2021 worden gehanteerd. Dit jaar is er dus geen promotie en/ of degradatie en de Jaarkaarten 2020 gelden ook voor het jaar 2021. Er worden geen nieuwe kaarten voor het jaar 2021 verstrekt en de persoonlijke klasse-indeling blijft gelijk aan die van 2020.

Omdat vooralsnog geen zicht is op een eventuele versoepeling van de maatregelen is ook be-sloten om het wedstrijdseizoen van het jaar 2021 pas in maart te laten beginnen.
De Wedstrijd Technische Commissie zal de kalender voor 2021 daar dan ook op afstemmen.

Voor clubavonden en overige kegelactiviteiten in de periode tot de aanvang van het wedstrijd-seizoen 2021 verwijzen wij naar het geldende KNKB-protocol en de overige door NOC-NSF en Horeca Nederland afgegeven protocollen. Dit uiteraard met inachtneming van de door de overheid en Veiligheidsregio/ Gemeente afgekondigde maatregelen.

De afdrukversie van dit bericht staat hier onder

M.vr.gr.
Linda Lemmen
Jans Hebels
Wedstrijd Technische Commissie KNKB

Downloads:

Nieuws Overzicht