Regels m.b.t. openstellen kegelbanen

Graag uw aandacht voor de volgende documenten!
Informatie over de Regeling TASO een mogelijke tegemoetkoming Amateursport organisaties COVID-19

Per 1 juli verruiming van de corona maatregelen. Voor het kegelen heeft de protocol commissie zijn best gedaan.

Ten gevolge van een aantal wijzigingen in de diverse protocollen hebben wij op 3 juli ook het KNKB protocol moeten aanpassen. (V2)

Voor de bondswebmeesters de vraag of  u een link naar deze pagina wilt maken.

https://www.kegelbond.nl/index.php?page=264&sid=1

Downloads:

Nieuws Overzicht