Van de voorzitter

Beste leden, lokaalhouders, sponsoren en iedereen die op de een of andere manier de KNKB en de Kegelsport in Nederland een warm hart toedraagt.

Binnen enkele weken is niets meer wat het eens was. Mensen moeten elkaar noodgedwongen ontlopen. Hoogspanning heerst er in de zorg en verpleging. Scholen, horeca, kappers en veel winkels zijn dicht. Toeristen zijn verdwenen uit het straatbeeld en in de voorheen zo drukke stad of in het dorp hoor je overdag de vogeltjes fluiten!
En ook onze kegelhuizen zijn gesloten. Het is bijna onvoorstelbaar hoe een onzichtbaar virus zo’n grote gevolgen veroorzaakt.

We zijn kwetsbaar als maatschappij, maar nog veel meer als mens.
Saamhorigheid wordt zichtbaar en tastbaar. Als mens voelen wij ons zeer terecht verplicht om een ander te helpen, om contact te hebben, ervaringen te delen en iemand eventueel een zetje te geven. En dat is nu precies wat we voorlopig niet meer zo makkelijk kunnen en wat we ook niet meer moeten willen, in het belang van de ander en voor onszelf.

De mensen die het meest worden geraakt door dit alles zijn mensen die alleen zijn of met een beperkt netwerk. Mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en mensen die de wereld erg ingewikkeld vinden. Voor anderen is er plots geen mantelzorger meer, geen arm om de schouder, geen luisterend oor. Weer anderen zitten plotsklaps met eigenlijk teveel kinderen tegelijk in een te klein huis.

Tegelijkertijd zien we ook prachtige en hartverwarmende initiatieven ontstaan zoals bijvoorbeeld oude laptops die naar ouderen worden gebracht, zodat ze kunnen Facetimen en Skypen. Boodschappen die voor de deur worden gezet of telefooncirkels die ervoor zorgen dat contact met velen in stand blijft! Daarbij is van belang dat we elkaar blijven steunen en….. goed op elkaar letten. We zullen het vooral samen moeten doen, juist in deze moeilijke tijden.
Het is geweldig en mooi, dat onze overheid ons de kans en het vertrouwen geeft om met elkaar in gepaste vrijheid deze crisis te helpen beheersen. Ik spreek van harte de hoop uit dat we met elkaar dat vertrouwen niet beschamen en ons houden aan de gemaakte afspraken.

Onze condoleances en steun gaan uit naar iedereen die tijdens en door deze crisis afscheid heeft moeten nemen van familie en/ of dierbaren. Wij wensen hun heel veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Ook willen wij graag onze zorgen delen en onze steun betuigen aan heel veel kegelhuis- en horeca-exploitanten voor wie deze crisis heel veel economische en maatschappelijke gevolgen heeft. Wij hopen dat ook U als kegelaar vooral deze mensen, die altijd voor ons klaarstaan, gaat en blijft steunen. In welke vorm dan ook. Daar kan en moet kegelend Nederland in meedenken en creatief mee omgaan!

We weten nog niet wat er verder nog op ons af gaat komen, maar saamhorigheid is het credo ter bestrijding van de onzekerheid die onder de mensen leeft.

Heel voorzichtig durven wij als KNKB te kijken naar de toekomst, hoewel het woord optimisme beslist nog niet aan de orde is.
Het NIEUWE NORMAAL, zoals het wordt genoemd, zal ook de Kegelsport niet voorbijgaan. De anderhalve meter cultuur komt vele malen per dag voorbij en binnen de Kegelsport zal met die nieuwe regel op enig moment ook gewerkt kunnen en moeten gaan worden.
De horeca, onze onmisbare partner, zal daar ook samen met ons invulling aan moeten geven.
We zullen inventief moeten zijn, maar…. er zijn kansen en die moeten we pakken als ze zich aandienen!

De KNKB heeft vanaf het begin van deze crisis de richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF gevolgd en dat zullen we de komende tijd ook blijven doen. Ik hecht eraan om in deze onze secretaris René Gerards te danken, die ons in direct contact met deze instanties door deze crisis heen loodst.
Maar uiteraard ook dank aan de overige KNKB-bestuurders die ieder op hun eigen terrein gezamenlijk hun steentjes bijdragen.

U zult begrijpen dat wij op dit moment geen beloftes kunnen doen voor de nabije toekomst. Vooralsnog zullen wij ons met elkaar moeten houden aan de gemaakte afspraken:
Houd afstand, blijf binnen, was je handen, niet met meer dan 3 personen bij elkaar, anderhalve meter is daarbij de norm.
Alleen zo zal het op enig moment mogelijk zijn om ballen weer op te pakken en de kegels weer om te werpen, om mekaar weer te zien, om weer te werken aan de toekomst.
Het bestuur van de KNKB heeft er alle vertrouwen in dat we daarvoor een manier zullen vinden. Waar een wil is, is een weg!
Kijk vooral vooruit! Probeer te wennen aan het nieuwe Normaal/ anderhalve meter en hoe dat in de Kegelsport in te passen is!

Maar vooral: HOU VOL, WEES VOORZICHTIG en BLIJF GEZOND!
Zodat de tijd komt dat we mekaar weer een dikke knuffel kunnen geven!

Met vriendelijke kegelgroeten,
Harry Timmer
Voorzitter KNKB

Nieuws Overzicht