Kegelsportpromotie

Idee: Organiseer per club van een gezellige kegelavond op eigen clubtijd. Afspraak met leden van de club, iedereen brengt op die clubtijd een introducé mee.

Invullen clubtijd:

  1. Introducé werpt een aantal ballen en krijgt aanwijzingen van een vooraf aangewezen clublid (anderen bemoeien zich daar niet mee) Clubleden doen NIET mee, dit kan demotiverend werken want iedereen wil namelijk laten zien hoe goed men is.
  2. Clubleden werpen samen met introducés een aantal ballen.
  3. Klein wedstrijdje met tweetallen (clublid met introducé)

Om sfeer te vergroten kan de club voor wat hapjes etc. zorgen, tijdsduur van bovengenoemde punten kan ieder naar wens invullen.

Er wordt niet geprobeerd om introducé lid te maken, alles is volkomen vrijblijvend. Aan het eind van de avond wordt de afspraak gemaakt voor een vervolg, bv een maand later een zelfde gezellige avond, waarbij bv de clubleden die niemand hebben meegebracht dit alsnog kunnen doen.

Na afloop van de tweede avond wordt tegen de enthousiastelingen gezegd dat als zij zin hebben de week daarop er een normale clubavond is en als zij zin hebben zijn zij welkom. Over kosten wordt de eerste weken (eigen initiatief) nog niet gesproken. Eerst enthousiasme kweken en dan doorpakken. Als zij nu een aantal weken gekegeld hebben kan er een voorstel komen om aspirant lid te worden voor b.v. een jaar, waarbij tussentijdse beëindiging altijd mogelijk is uiteraard. Na een jaar wordt men, indien men dat leuk vindt definitief lid van de club.

Deze formule kan zo vaak worden toegepast als de club daar behoefte aan heeft.

Verstandig lijkt het om de KNKB een of twee maal per jaar een dergelijke avond te promoten en zo daar een landelijke impuls aan te geven.

Belangrijk is de communicatie, vanuit KNKB en Bonden, eigenlijk moet er een bestand komen van mailadressen (misschien is dat er al) om de KNKB informatie rechtstreeks naar de clubs te krijgen. Er blijft teveel informatie hangen bij de Bonden.

Terugkoppeling van de opgedane ervaring bij clubs moet gebeuren en daarna moet er geëvalueerd worden door de KNKB of een commissie die hiervoor benoemd gaat worden en verbeteringen worden aangebracht en misschien zelfs aanpassingen per Regio, want wat bij de een werkt hoeft bij de ander niet te werken.

Zie dit als een eerste opzet om te trachten gestructureerd de ledenwerving aan te pakken en niet allemaal het wiel uit te proberen te vinden, laten wij profiteren van elkaars know how.

Laten wij gebruik maken van de ervaringen hier en daar opgedaan door allerlei informatie (via de KNKB) en daar ons voordeel mee doen.

Door een soortgelijke aanpak heeft de KNKB voor de clubs/Bonden een stukje meerwaarde waarvan men in het land kan profiteren.

Ik besef dat dit niet revolutionair is en misschien al vaker naar voren gebracht, maar ik denk dat alleen een gestructureerde aanpak (communiceren, motiveren, evalueren en weer communiceren)  resultaat kan opleveren.

Harrie Timmer en Jaap Pronk

Databank Overzicht