LC Wedstrijd te Heumen op zondag 15 mei 2022
A Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Erik-Paul Tenwolde 89 85 88 84 88 89 523 87,17 5 Math van Daal 79 79 83 81 82 78 482 80,33
6 Jan Cornelissen 82 80 74 72 79 77 464 77,33 6 Jeroen Huskens 73 77 78 77 65 79 449 74,83
2 Gerard Verstege 78 81 74 69 78 77 457 76,17 2 Rien Schouten 65 63 67 68 65 74 402 67,00
4 Diny Tankink 72 70 76 67 78 73 436 72,67 3 Annelies Hoksbergen 80 67 55 52 39 55 348 58,00
Totaal (hoogste 3) 249 246 238 225 245 243 1446 80,33 Totaal (hoogste 3) 232 223 228 226 212 231 1352 75,11
C Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D 8 od Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Bennie Kaijser 68 77 71 78 85 76 455 75,83 4 Cor Woertman 69 85 86 85 83 77 485 80,83
1 Annie Meihuizen 77 70 68 75 71 78 439 73,17 1 Dick Huetink 84 73 75 79 75 76 462 77,00
2 Poppe Koning 56 63 69 75 58 56 377 62,83 5 Marc Huetink 68 74 73 82 75 76 448 74,67
8 Aaldert Hendriks 5 39 34 35 44 33 190 31,67 6 Erald Leussink 67 79 57 59 70 61 393 65,50
Totaal (hoogste 3) 201 210 208 228 214 210 1271 70,61 Totaal (hoogste 3) 221 238 234 246 233 229 1401 77,83
 
E MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F G&O-Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Bianca Hanssen 69 81 83 80 81 78 472 78,67 1 Lucas Heuvingh 81 84 80 79 80 78 482 80,33
3 Paul Ubaghs 80 74 73 80 80 82 469 78,17 2 Kina Heuvingh 75 60 81 81 76 82 455 75,83
6 Tiny Caelen 75 73 74 78 79 74 453 75,50 4 Martin Eleveld 71 78 75 73 80 70 447 74,50
4 Johan Ubaghs 72 64 76 67 64 73 416 69,33 3 Bert de Vries 81 63 83 69 64 70 430 71,67
Totaal (hoogste 3) 227 228 233 238 240 234 1400 77,78 Totaal (hoogste 3) 237 225 244 233 236 230 1405 78,06
G De Kring West Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H Leeuwarden 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Jan Peter van de Meide 74 79 82 82 74 79 470 78,33 2 Pierre Broersma 89 89 87 89 89 88 531 88,50
7 Cees Jan Kramers 80 85 80 76 73 74 468 78,00 3 Wiek Heldens 78 80 75 74 71 81 459 76,50
4 Peter Bakkeren 78 70 73 76 83 81 461 76,83 4 Duncan Offenberg 74 70 70 68 77 75 434 72,33
1 Ivonne Kramers 57 59 68 82 76 70 412 68,67 5 Henk de Jong 61 69 69 70 49 58 376 62,67
Totaal (hoogste 3) 232 234 235 240 233 234 1408 78,22 Totaal (hoogste 3) 241 239 232 233 237 244 1426 79,22
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Doesburg 1 249 246 238 225 245 243 1446 80,33 8
2 Leeuwarden 1 241 239 232 233 237 244 1426 79,22 7
3 De Kring West Brabant 232 234 235 240 233 234 1408 78,22 6
4 G&O-Groningen 237 225 244 233 236 230 1405 78,06 5
5 8 od Lange Lochem 221 238 234 246 233 229 1401 77,83 4
6 MKB 2 227 228 233 238 240 234 1400 77,78 3
7 Veul Hout 232 223 228 226 212 231 1352 75,11 2
8 Alinghoek 2 201 210 208 228 214 210 1271 70,61 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Pierre Broersma 89 89 87 89 89 88 531 88,50   17 Tiny Caelen 75 73 74 78 79 74 453 75,50
2 Erik-Paul Tenwolde 89 85 88 84 88 89 523 87,17   18 Jeroen Huskens 73 77 78 77 65 79 449 74,83
3 Cor Woertman 69 85 86 85 83 77 485 80,83   19 Marc Huetink 68 74 73 82 75 76 448 74,67
4 Math van Daal 79 79 83 81 82 78 482 80,33   20 Martin Eleveld 71 78 75 73 80 70 447 74,50
5 Lucas Heuvingh 81 84 80 79 80 78 482 80,33   21 Annie Meihuizen 77 70 68 75 71 78 439 73,17
6 Bianca Hanssen 69 81 83 80 81 78 472 78,67   22 Diny Tankink 72 70 76 67 78 73 436 72,67
7 Jan Peter van de Meide 74 79 82 82 74 79 470 78,33   23 Duncan Offenberg 74 70 70 68 77 75 434 72,33
8 Paul Ubaghs 80 74 73 80 80 82 469 78,17   24 Bert de Vries 81 63 83 69 64 70 430 71,67
9 Cees Jan Kramers 80 85 80 76 73 74 468 78,00   25 Johan Ubaghs 72 64 76 67 64 73 416 69,33
10 Jan Cornelissen 82 80 74 72 79 77 464 77,33   26 Ivonne Kramers 57 59 68 82 76 70 412 68,67
11 Dick Huetink 84 73 75 79 75 76 462 77,00   27 Rien Schouten 65 63 67 68 65 74 402 67,00
12 Peter Bakkeren 78 70 73 76 83 81 461 76,83   28 Erald Leussink 67 79 57 59 70 61 393 65,50
13 Wiek Heldens 78 80 75 74 71 81 459 76,50   29 Poppe Koning 56 63 69 75 58 56 377 62,83
14 Gerard Verstege 78 81 74 69 78 77 457 76,17   30 Henk de Jong 61 69 69 70 49 58 376 62,67
15 Kina Heuvingh 75 60 81 81 76 82 455 75,83   31 Annelies Hoksbergen 80 67 55 52 39 55 348 58,00
16 Bennie Kaijser 68 77 71 78 85 76 455 75,83   32 Aaldert Hendriks 5 39 34 35 44 33 190 31,67