LC Wedstrijd te Doesburg op zondag 6 maart 2022
A Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Gerard Verstege 123 120 114 124     481 120,25 1 Rutger Pronk 130 133 131 127     521 130,25
4 Diny Tankink 113 125 119 119     476 119,00 5 Math van Daal 117 119 126 112     474 118,50
6 Jan Cornelissen 124 114 93 113     444 111,00 6 Jeroen Huskens 112 101 96 110     419 104,75
1 Tonny Baars 113 112 104 101     430 107,50 3 Annelies Hoksbergen 82 111 113 108     414 103,50
Totaal (hoogste 3) 360 359 337 356     1412 117,67 Totaal (hoogste 3) 359 363 370 349     1441 120,08
C Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D 8 od Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Bennie Kaijser 112 112 105 107     436 109,00 5 Marc Huetink 125 126 118 116     485 121,25
1 Annie Meihuizen 111 121 100 102     434 108,50 4 Cor Woertman 120 123 119 103     465 116,25
2 Poppe Koning 104 116 106 103     429 107,25 1 Dick Huetink 111 113 99 119     442 110,50
8 Aaldert Hendriks 74 93 102 81     350 87,50 6 Erald Leussink 106 101 112 77     396 99,00
Totaal (hoogste 3) 327 349 313 312     1301 108,42 Totaal (hoogste 3) 356 362 349 338     1405 117,08
 
E MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F G&O-Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Paul Ubaghs 121 115 118 116     470 117,50 1 Lucas Heuvingh 129 122 120 130     501 125,25
6 Tiny Caelen 116 100 121 115     452 113,00 2 Kina Heuvingh 127 122 123 111     483 120,75
5 Lea Harings 112 115 103 108     438 109,50 5 Fred Mellens 106 121 93 102     422 105,50
                0   7 Alie Heller 102 98 106 88     394 98,50
Totaal (hoogste 3) 349 330 342 339     1360 113,33 Totaal (hoogste 3) 362 365 349 343     1419 118,25
G De Kring West Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H Leeuwarden 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
4 Peter Bakkeren 124 122 117 112     475 118,75 2 Pierre Broersma 133 131 124 124     512 128,00
6 René de Bruijn 117 110 117 119     463 115,75 3 Wiek Heldens 127 115 123 119     484 121,00
5 Monique de Bruijn 107 112 90 107     416 104,00 4 Duncan Offenberg 126 117 114 111     468 117,00
1 Ivonne Kramers 94 103 83 112     392 98,00 1 Debbie Broersma 95 102 110 114     421 105,25
Totaal (hoogste 3) 348 344 324 343     1359 113,25 Totaal (hoogste 3) 386 363 361 357     1467 122,25
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Leeuwarden 1 386 363 361 357     1467 122,25 8
2 Veul Hout 359 363 370 349     1441 120,08 7
3 G&O-Groningen 362 365 349 343     1419 118,25 6
4 Doesburg 1 360 359 337 356     1412 117,67 5
5 8 od Lange Lochem 356 362 349 338     1405 117,08 4
6 De Kring West Brabant 348 344 324 343     1359 113,25 3
7 Alinghoek 2 327 349 313 312     1301 108,42 2
8 MKB 2                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Rutger Pronk 130 133 131 127     521 130,25   17 Dick Huetink 111 113 99 119     442 110,50
2 Pierre Broersma 133 131 124 124     512 128,00   18 Lea Harings 112 115 103 108     438 109,50
3 Lucas Heuvingh 129 122 120 130     501 125,25   19 Bennie Kaijser 112 112 105 107     436 109,00
4 Marc Huetink 125 126 118 116     485 121,25   20 Annie Meihuizen 111 121 100 102     434 108,50
5 Wiek Heldens 127 115 123 119     484 121,00   21 Tonny Baars 113 112 104 101     430 107,50
6 Kina Heuvingh 127 122 123 111     483 120,75   22 Poppe Koning 104 116 106 103     429 107,25
7 Gerard Verstege 123 120 114 124     481 120,25   23 Fred Mellens 106 121 93 102     422 105,50
8 Diny Tankink 113 125 119 119     476 119,00   24 Debbie Broersma 95 102 110 114     421 105,25
9 Peter Bakkeren 124 122 117 112     475 118,75   25 Jeroen Huskens 112 101 96 110     419 104,75
10 Math van Daal 117 119 126 112     474 118,50   26 Monique de Bruijn 107 112 90 107     416 104,00
11 Paul Ubaghs 121 115 118 116     470 117,50   27 Annelies Hoksbergen 82 111 113 108     414 103,50
12 Duncan Offenberg 126 117 114 111     468 117,00   28 Erald Leussink 106 101 112 77     396 99,00
13 Cor Woertman 120 123 119 103     465 116,25   29 Alie Heller 102 98 106 88     394 98,50
14 René de Bruijn 117 110 117 119     463 115,75   30 Ivonne Kramers 94 103 83 112     392 98,00
15 Tiny Caelen 116 100 121 115     452 113,00   31 Aaldert Hendriks 74 93 102 81     350 87,50
16 Jan Cornelissen 124 114 93 113     444 111,00   32               0