LC Wedstrijd te Rijsbergen op zondag 17 oktober 2021
A Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Erik-Paul Tenwolde 87 81 84 86 86 88 512 85,33 1 Rutger Pronk 84 85 79 86 89 82 505 84,17
4 Diny Tankink 82 71 86 80 83 80 482 80,33 5 Math van Daal 84 72 83 84 85 82 490 81,67
2 Gerard Verstege 79 81 78 80 79 77 474 79,00 6 Jeroen Huskens 76 85 82 73 77 67 460 76,67
1 Tonny Baars 83 73 74 69 76 81 456 76,00 2 Rien Schouten 70 71 69 69 77 55 411 68,50
Totaal (hoogste 3) 252 235 248 246 248 249 1478 82,11 Totaal (hoogste 3) 244 242 244 243 251 231 1455 80,83
C Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D 8 od Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Poppe Koning 74 62 76 80 82 69 443 73,83 3 Gerrit Nijenhuis 81 80 79 77 77 82 476 79,33
1 Annie Meihuizen 79 67 75 77 78 59 435 72,50 4 Cor Woertman 81 84 78 83 82 67 475 79,17
7 Bennie Kaijser 76 67 79 73 77 57 429 71,50 1 Dick Huetink 74 81 72 81 73 70 451 75,17
5 Jan Eisses 57 51 63 57 59 67 354 59,00 6 Erald Leussink 79 69 67 66 77 77 435 72,50
Totaal (hoogste 3) 229 196 230 230 237 195 1317 73,17 Totaal (hoogste 3) 241 245 229 241 236 229 1421 78,94
 
E MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F G&O-Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Paul Ubaghs 79 81 87 83 88 85 503 83,83 1 Lucas Heuvingh 86 76 88 85 87 84 506 84,33
1 Bianca Hanssen 76 80 83 83 83 86 491 81,83 2 Kina Heuvingh 83 83 87 81 86 78 498 83,00
5 Lea Harings 77 85 77 77 69 78 463 77,17 4 Martin Eleveld 82 80 82 81 82 83 490 81,67
6 Tiny Caelen 80 68 72 76 80 62 438 73,00 5 Fred Mellens 74 72 73 64 70 70 423 70,50
Totaal (hoogste 3) 236 246 247 243 251 249 1472 81,78 Totaal (hoogste 3) 251 239 257 247 255 245 1494 83,00
G De Kring West Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H Leeuwarden 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
8 Huub Kuijsten 80 87 83 88 86 86 510 85,00 2 Pierre Broersma 87 88 89 83 88 88 523 87,17
6 René de Bruijn 81 83 84 78 82 83 491 81,83 4 Duncan Offenberg 83 78 73 83 62 82 461 76,83
7 Alexander Kuijsten 81 86 73 77 76 79 472 78,67 5 Henk de Jong 72 66 73 69 68 67 415 69,17
5 Monique de Bruijn 78 72 72 76 85 75 458 76,33 1 Debbie Broersma 68 59 73 57 69 80 406 67,67
Totaal (hoogste 3) 242 256 240 243 253 248 1482 82,33 Totaal (hoogste 3) 242 232 235 235 225 250 1419 78,83
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 G&O-Groningen 251 239 257 247 255 245 1494 83,00 8
2 De Kring West Brabant 242 256 240 243 253 248 1482 82,33 7
3 Doesburg 1 252 235 248 246 248 249 1478 82,11 6
4 MKB 2 236 246 247 243 251 249 1472 81,78 5
5 Veul Hout 244 242 244 243 251 231 1455 80,83 4
6 8 od Lange Lochem 241 245 229 241 236 229 1421 78,94 3
7 Leeuwarden 1 242 232 235 235 225 250 1419 78,83 2
8 Alinghoek 2 229 196 230 230 237 195 1317 73,17 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Pierre Broersma 87 88 89 83 88 88 523 87,17   17 Lea Harings 77 85 77 77 69 78 463 77,17
2 Erik-Paul Tenwolde 87 81 84 86 86 88 512 85,33   18 Duncan Offenberg 83 78 73 83 62 82 461 76,83
3 Huub Kuijsten 80 87 83 88 86 86 510 85,00   19 Jeroen Huskens 76 85 82 73 77 67 460 76,67
4 Lucas Heuvingh 86 76 88 85 87 84 506 84,33   20 Monique de Bruijn 78 72 72 76 85 75 458 76,33
5 Rutger Pronk 84 85 79 86 89 82 505 84,17   21 Tonny Baars 83 73 74 69 76 81 456 76,00
6 Paul Ubaghs 79 81 87 83 88 85 503 83,83   22 Dick Huetink 74 81 72 81 73 70 451 75,17
7 Kina Heuvingh 83 83 87 81 86 78 498 83,00   23 Poppe Koning 74 62 76 80 82 69 443 73,83
8 Bianca Hanssen 76 80 83 83 83 86 491 81,83   24 Tiny Caelen 80 68 72 76 80 62 438 73,00
9 René de Bruijn 81 83 84 78 82 83 491 81,83   25 Annie Meihuizen 79 67 75 77 78 59 435 72,50
10 Martin Eleveld 82 80 82 81 82 83 490 81,67   26 Erald Leussink 79 69 67 66 77 77 435 72,50
11 Math van Daal 84 72 83 84 85 82 490 81,67   27 Bennie Kaijser 76 67 79 73 77 57 429 71,50
12 Diny Tankink 82 71 86 80 83 80 482 80,33   28 Fred Mellens 74 72 73 64 70 70 423 70,50
13 Gerrit Nijenhuis 81 80 79 77 77 82 476 79,33   29 Henk de Jong 72 66 73 69 68 67 415 69,17
14 Cor Woertman 81 84 78 83 82 67 475 79,17   30 Rien Schouten 70 71 69 69 77 55 411 68,50
15 Gerard Verstege 79 81 78 80 79 77 474 79,00   31 Debbie Broersma 68 59 73 57 69 80 406 67,67
16 Alexander Kuijsten 81 86 73 77 76 79 472 78,67   32 Jan Eisses 57 51 63 57 59 67 354 59,00