LC Wedstrijd te Heumen op zondag 19 september 2021
A Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B Veul Hout R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Erik-Paul Tenwolde 86 90 88 90 77 86 517 86,17 1 Rutger Pronk 84 87 87 80 84 85 507 84,50
1 Tonny Baars 76 84 85 82 86 83 496 82,67 5 Math van Daal 78 82 79 83 82 84 488 81,33
6 Jan Cornelissen 80 84 82 80 81 73 480 80,00 6 Jeroen Huskens 77 81 73 80 77 78 466 77,67
3 Sanne de Wild 76 74 83 57 79 78 447 74,50 2 Rien Schouten 74 81 61 82 69 68 435 72,50
Totaal (hoogste 3) 242 258 256 252 246 247 1501 83,39 Totaal (hoogste 3) 239 250 239 245 243 247 1463 81,28
C Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D 8 od Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
                0   5 Marc Huetink 85 74 79 84 82 70 474 79,00
                0   3 Gerrit Nijenhuis 68 81 81 81 81 74 466 77,67
                0   1 Dick Huetink 78 78 84 81 65 76 462 77,00
                0   2 Hennie Tragter 69 54 77 53 53 43 349 58,17
Totaal (hoogste 3)             0   Totaal (hoogste 3) 232 233 244 246 228 220 1403 77,94
 
E MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F G&O-Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Bianca Hanssen 84 82 83 83 87 82 501 83,50 1 Lucas Heuvingh 85 80 81 82 82 84 494 82,33
3 Paul Ubaghs 81 70 80 73 84 85 473 78,83 2 Kina Heuvingh 75 80 67 70 83 81 456 76,00
6 Tiny Caelen 78 75 70 71 67 71 432 72,00 4 Martin Eleveld 71 75 82 85 73 69 455 75,83
2 Jan Verheggen 54 66 58 68 37 30 313 52,17 7 Alie Heller 62 72 79 72 73 64 422 70,33
Totaal (hoogste 3) 243 227 233 227 238 238 1406 78,11 Totaal (hoogste 3) 231 235 242 239 238 234 1419 78,83
G De Kring West Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H Leeuwarden 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
8 Huub Kuijsten 85 79 84 76 82 83 489 81,50 2 Pierre Broersma 83 87 85 87 86 86 514 85,67
7 Alexander Kuijsten 80 78 78 83 81 79 479 79,83 4 Duncan Offenberg 75 83 81 79 82 79 479 79,83
3 Jan Peter van de Meide 66 71 77 89 87 85 475 79,17 1 Debbie Broersma 76 75 76 70 65 75 437 72,83
1 Ivonne Kramers 59 70 63 61 59 65 377 62,83 6 Gerben Dijkstra 61 79 59 79 70 73 421 70,17
Totaal (hoogste 3) 231 228 239 248 250 247 1443 80,17 Totaal (hoogste 3) 234 249 242 245 238 240 1448 80,44
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Doesburg 1 242 258 256 252 246 247 1501 83,39 8
2 Veul Hout 239 250 239 245 243 247 1463 81,28 7
3 Leeuwarden 1 234 249 242 245 238 240 1448 80,44 6
4 De Kring West Brabant 231 228 239 248 250 247 1443 80,17 5
5 G&O-Groningen 231 235 242 239 238 234 1419 78,83 4
6 MKB 2 243 227 233 227 238 238 1406 78,11 3
7 8 od Lange Lochem 232 233 244 246 228 220 1403 77,94 2
8 Alinghoek 2                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Erik-Paul Tenwolde 86 90 88 90 77 86 517 86,17   17 Dick Huetink 78 78 84 81 65 76 462 77,00
2 Pierre Broersma 83 87 85 87 86 86 514 85,67   18 Kina Heuvingh 75 80 67 70 83 81 456 76,00
3 Rutger Pronk 84 87 87 80 84 85 507 84,50   19 Martin Eleveld 71 75 82 85 73 69 455 75,83
4 Bianca Hanssen 84 82 83 83 87 82 501 83,50   20 Sanne de Wild 76 74 83 57 79 78 447 74,50
5 Tonny Baars 76 84 85 82 86 83 496 82,67   21 Debbie Broersma 76 75 76 70 65 75 437 72,83
6 Lucas Heuvingh 85 80 81 82 82 84 494 82,33   22 Rien Schouten 74 81 61 82 69 68 435 72,50
7 Huub Kuijsten 85 79 84 76 82 83 489 81,50   23 Tiny Caelen 78 75 70 71 67 71 432 72,00
8 Math van Daal 78 82 79 83 82 84 488 81,33   24 Alie Heller 62 72 79 72 73 64 422 70,33
9 Jan Cornelissen 80 84 82 80 81 73 480 80,00   25 Gerben Dijkstra 61 79 59 79 70 73 421 70,17
10 Duncan Offenberg 75 83 81 79 82 79 479 79,83   26 Ivonne Kramers 59 70 63 61 59 65 377 62,83
11 Alexander Kuijsten 80 78 78 83 81 79 479 79,83   27 Hennie Tragter 69 54 77 53 53 43 349 58,17
12 Jan Peter van de Meide 66 71 77 89 87 85 475 79,17   28 Jan Verheggen 54 66 58 68 37 30 313 52,17
13 Marc Huetink 85 74 79 84 82 70 474 79,00   29               0  
14 Paul Ubaghs 81 70 80 73 84 85 473 78,83   30               0  
15 Gerrit Nijenhuis 68 81 81 81 81 74 466 77,67   31               0  
16 Jeroen Huskens 77 81 73 80 77 78 466 77,67   32               0