LC Wedstrijd te Delft op zondag 15 mei 2022
A De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
                0   3 Pascal Thans 83 72 86 84 87 83 495 82,50
                0   4 Ger Hollanders 77 82 78 82 76 84 479 79,83
                0   6 Jo Killaars 83 81 79 81 77 73 474 79,00
                0   5 Patrick Smeets 70 82 75 73 73 82 455 75,83
Totaal (hoogste 3)             0   Totaal (hoogste 3) 243 245 243 247 240 249 1467 81,50
C OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Joop van der Heide 82 83 78 82 85 80 490 81,67 1 Albert Lemmen 74 88 76 90 86 88 502 83,67
6 Henk Voskamp 76 86 65 80 67 64 438 73,00 2 Jan Beijering 83 83 85 78 78 79 486 81,00
4 Wim Offenberg 62 64 74 75 74 71 420 70,00 6 Tom van der Meulen 72 76 84 81 86 80 479 79,83
3 Riet Offenberg 76 59 55 70 72 64 396 66,00 7 Peter van der Meulen 66 49 66 75 66 61 383 63,83
Totaal (hoogste 3) 234 233 217 237 231 215 1367 75,94 Totaal (hoogste 3) 229 247 245 249 250 247 1467 81,50
 
E Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 John Verhagen 77 83 82 88 88 86 504 84,00 2 Fred Hartog 87 85 81 85 82 85 505 84,17
7 Adriaan Loggen 82 83 77 80 86 86 494 82,33 6 Marcel Alders 85 83 79 83 82 80 492 82,00
8 Leen Vijfwinkel 81 81 77 82 74 80 475 79,17 4 Milène Alders 75 79 79 78 72 80 463 77,17
3 Hans Harperink 78 60 77 68 75 68 426 71,00 5 Lucas Alders 68 70 58 72 64 83 415 69,17
Totaal (hoogste 3) 241 247 236 250 249 252 1475 81,94 Totaal (hoogste 3) 247 247 239 246 236 248 1463 81,28
G BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H 8 od Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 René Raaben 84 80 87 78 82 84 495 82,50 3 Jos Schiphuis 85 81 79 83 78 75 481 80,17
7 Dinie Huurneman 72 82 69 75 75 72 445 74,17 4 Han de Jong 78 78 81 82 76 81 476 79,33
4 Marcel Liebrand 54 77 73 75 68 66 413 68,83 2 Gerard Frikken 68 80 87 82 78 79 474 79,00
6 Gerrit Huurneman 66 69 62 69 71 64 401 66,83 1 Fokko Frikken 61 74 81 81 69 73 439 73,17
Totaal (hoogste 3) 222 239 229 228 228 222 1368 76,00 Totaal (hoogste 3) 231 239 249 247 232 235 1433 79,61
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Delft 1 241 247 236 250 249 252 1475 81,94 8
2 MKB 1 243 245 243 247 240 249 1467 81,50 6,5
3 Alinghoek 1 229 247 245 249 250 247 1467 81,50 6,5
4 Haarlem 247 247 239 246 236 248 1463 81,28 5
5 8 od Lange Zuidbroek 231 239 249 247 232 235 1433 79,61 4
6 BKC 1 222 239 229 228 228 222 1368 76,00 3
7 OGK Brummen 234 233 217 237 231 215 1367 75,94 2
8 De Bargen                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Fred Hartog 87 85 81 85 82 85 505 84,17   17 Milène Alders 75 79 79 78 72 80 463 77,17
2 John Verhagen 77 83 82 88 88 86 504 84,00   18 Patrick Smeets 70 82 75 73 73 82 455 75,83
3 Albert Lemmen 74 88 76 90 86 88 502 83,67   19 Dinie Huurneman 72 82 69 75 75 72 445 74,17
4 René Raaben 84 80 87 78 82 84 495 82,50   20 Fokko Frikken 61 74 81 81 69 73 439 73,17
5 Pascal Thans 83 72 86 84 87 83 495 82,50   21 Henk Voskamp 76 86 65 80 67 64 438 73,00
6 Adriaan Loggen 82 83 77 80 86 86 494 82,33   22 Hans Harperink 78 60 77 68 75 68 426 71,00
7 Marcel Alders 85 83 79 83 82 80 492 82,00   23 Wim Offenberg 62 64 74 75 74 71 420 70,00
8 Joop van der Heide 82 83 78 82 85 80 490 81,67   24 Lucas Alders 68 70 58 72 64 83 415 69,17
9 Jan Beijering 83 83 85 78 78 79 486 81,00   25 Marcel Liebrand 54 77 73 75 68 66 413 68,83
10 Jos Schiphuis 85 81 79 83 78 75 481 80,17   26 Gerrit Huurneman 66 69 62 69 71 64 401 66,83
11 Tom van der Meulen 72 76 84 81 86 80 479 79,83   27 Riet Offenberg 76 59 55 70 72 64 396 66,00
12 Ger Hollanders 77 82 78 82 76 84 479 79,83   28 Peter van der Meulen 66 49 66 75 66 61 383 63,83
13 Han de Jong 78 78 81 82 76 81 476 79,33   29               0  
14 Leen Vijfwinkel 81 81 77 82 74 80 475 79,17   30               0  
15 Gerard Frikken 68 80 87 82 78 79 474 79,00   31               0  
16 Jo Killaars 83 81 79 81 77 73 474 79,00   32               0