LC Wedstrijd te Heumen op zondag 17 oktober 2021
A De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Rutger de Smet 82 86 87 84 85 88 512 85,33 3 Pascal Thans 84 88 85 86 88 87 518 86,33
1 Bennie Rosier 82 87 87 84 74 85 499 83,17 4 Ger Hollanders 85 87 87 79 82 85 505 84,17
6 Mark Dongelmans 76 85 78 70 86 80 475 79,17 5 Patrick Smeets 88 79 71 80 71 79 468 78,00
3 Martin Brinksma 76 78 81 78 79 81 473 78,83 6 Jo Killaars 72 77 79 71 83 72 454 75,67
Totaal (hoogste 3) 240 258 255 246 250 254 1503 83,50 Totaal (hoogste 3) 257 254 251 245 253 251 1511 83,94
C OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Harry Timmer 80 87 86 87 82 88 510 85,00 6 Tom van der Meulen 82 76 82 83 84 85 492 82,00
2 Joop van der Heide 80 85 89 84 83 87 508 84,67 1 Albert Lemmen 79 76 83 83 84 86 491 81,83
5 Riet Hulleman 67 74 67 65 76 74 423 70,50 4 Jans Hebels Jr. 78 82 74 81 77 85 477 79,50
4 Wim Offenberg 69 65 61       195 65,00 5 Frank Hebels 81 81 76 79 72 72 461 76,83
Totaal (hoogste 3) 229 246 242 236 241 249 1443 80,17 Totaal (hoogste 3) 242 239 241 247 245 256 1470 81,67
 
E Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 John Verhagen 85 86 80 87 86 81 505 84,17 2 Fred Hartog 87 86 83 88 79 84 507 84,50
7 Adriaan Loggen 79 78 84 75 86 83 485 80,83 3 Marsha Dankelman 75 79 78 66 71 72 441 73,50
6 Peter van Maaren 84 83 78 81 78 75 479 79,83 8 Pieter Jongepier 64 72 51 75 73 72 407 67,83
3 Hans Harperink 72 70 57 76 71 79 425 70,83 7 Marco Dankelman 63 68 73 59 76 59 398 66,33
Totaal (hoogste 3) 248 247 242 244 250 243 1474 81,89 Totaal (hoogste 3) 226 237 234 229 228 228 1382 76,78
G BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H 8 od Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Hans Snieder 78 76 83 87 80 79 483 80,50 2 Gerard Frikken 87 82 82 84 86 85 506 84,33
5 Tosca Kruize-Bruil 80 76 73 75 65 76 445 74,17 1 Fokko Frikken 85 83 81 80 80 74 483 80,50
8 Eduard Klein Severt 57 74 73 81 80 80 445 74,17 4 Han de Jong 83 78 80 66 77 75 459 76,50
1 Carla Bon-Wissels 74 73 67 71 71 67 423 70,50 5 Johan Lichter 47 72 84 75 68 55 401 66,83
Totaal (hoogste 3) 232 226 229 243 231 235 1396 77,56 Totaal (hoogste 3) 255 243 247 239 243 234 1461 81,17
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 MKB 1 257 254 251 245 253 251 1511 83,94 8
2 De Bargen 240 258 255 246 250 254 1503 83,50 7
3 Delft 1 248 247 242 244 250 243 1474 81,89 6
4 Alinghoek 1 242 239 241 247 245 256 1470 81,67 5
5 8 od Lange Zuidbroek 255 243 247 239 243 234 1461 81,17 4
6 OGK Brummen 229 246 242 236 241 249 1443 80,17 3
7 BKC 1 232 226 229 243 231 235 1396 77,56 2
8 Haarlem 226 237 234 229 228 228 1382 76,78 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Pascal Thans 84 88 85 86 88 87 518 86,33   17 Mark Dongelmans 76 85 78 70 86 80 475 79,17
2 Rutger de Smet 82 86 87 84 85 88 512 85,33   18 Martin Brinksma 76 78 81 78 79 81 473 78,83
3 Harry Timmer 80 87 86 87 82 88 510 85,00   19 Patrick Smeets 88 79 71 80 71 79 468 78,00
4 Joop van der Heide 80 85 89 84 83 87 508 84,67   20 Frank Hebels 81 81 76 79 72 72 461 76,83
5 Fred Hartog 87 86 83 88 79 84 507 84,50   21 Han de Jong 83 78 80 66 77 75 459 76,50
6 Gerard Frikken 87 82 82 84 86 85 506 84,33   22 Jo Killaars 72 77 79 71 83 72 454 75,67
7 John Verhagen 85 86 80 87 86 81 505 84,17   23 Tosca Kruize-Bruil 80 76 73 75 65 76 445 74,17
8 Ger Hollanders 85 87 87 79 82 85 505 84,17   24 Eduard Klein Severt 57 74 73 81 80 80 445 74,17
9 Bennie Rosier 82 87 87 84 74 85 499 83,17   25 Marsha Dankelman 75 79 78 66 71 72 441 73,50
10 Tom van der Meulen 82 76 82 83 84 85 492 82,00   26 Hans Harperink 72 70 57 76 71 79 425 70,83
11 Albert Lemmen 79 76 83 83 84 86 491 81,83   27 Riet Hulleman 67 74 67 65 76 74 423 70,50
12 Adriaan Loggen 79 78 84 75 86 83 485 80,83   28 Carla Bon-Wissels 74 73 67 71 71 67 423 70,50
13 Hans Snieder 78 76 83 87 80 79 483 80,50   29 Pieter Jongepier 64 72 51 75 73 72 407 67,83
14 Fokko Frikken 85 83 81 80 80 74 483 80,50   30 Johan Lichter 47 72 84 75 68 55 401 66,83
15 Peter van Maaren 84 83 78 81 78 75 479 79,83   31 Marco Dankelman 63 68 73 59 76 59 398 66,33
16 Jans Hebels Jr. 78 82 74 81 77 85 477 79,50   32 Wim Offenberg 69 65 61       195 65,00