LC Wedstrijd te Haarlem op zondag 19 september 2021
A De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. B MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
4 Chris de Vries 78 83 82 76 86 70 475 79,17 3 Pascal Thans 76 84 84 83 82 86 495 82,50
3 Martin Brinksma 82 81 84 73 77 74 471 78,50 1 Ron Janssen 84 70 85 85 82 88 494 82,33
2 Rutger de Smet 76 72 75 86 80 81 470 78,33 4 Ger Hollanders 80 80 85 74 76 85 480 80,00
6 Mark Dongelmans 84 80 72 74 75 78 463 77,17 5 Patrick Smeets 81 82 69 71 77 71 451 75,17
Totaal (hoogste 3) 244 244 241 236 243 233 1441 80,06 Totaal (hoogste 3) 245 246 254 242 241 259 1487 82,61
C OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. D Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Joop van der Heide 85 79 82 84 82 80 492 82,00 3 Linda Lemmen 83 81 89 75 83 79 490 81,67
1 Harry Timmer 84 77 77 83 78 82 481 80,17 1 Albert Lemmen 85 76 84 81 78 85 489 81,50
5 Riet Hulleman 80 83 74 82 70 68 457 76,17 2 Jan Beijering 86 80 81 81 77 78 483 80,50
3 Riet Offenberg 69 70 78 68 70 77 432 72,00 4 Jans Hebels Jr. 79 79 68 65 76 84 451 75,17
Totaal (hoogste 3) 249 239 237 249 230 239 1443 80,17 Totaal (hoogste 3) 254 240 254 237 238 248 1471 81,72
 
E Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. F Haarlem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Adriaan Loggen 87 68 79 78 78 80 470 78,33 2 Fred Hartog 86 84 78 84 76 82 490 81,67
1 John Verhagen 75 80 73 74 75 82 459 76,50 6 Marcel Alders 87 83 80 81 76 80 487 81,17
6 Peter van Maaren 58 71 72 83 80 74 438 73,00 4 Milène Alders 78 78 65 72 82 78 453 75,50
3 Hans Harperink 79 62 60 72 64 76 413 68,83 3 Marsha Dankelman 76 69 70 69 68 76 428 71,33
Totaal (hoogste 3) 241 219 224 235 233 238 1390 77,22 Totaal (hoogste 3) 251 245 228 237 234 240 1435 79,72
G BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. H 8 od Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Edwin Nijhof 83 81 84 78 79 83 488 81,33 2 Gerard Frikken 85 87 88 88 79 85 512 85,33
3 Hans Snieder 90 83 66 72 67 85 463 77,17 3 Jos Schiphuis 87 82 81 81 78 82 491 81,83
5 Tosca Kruize-Bruil 70 78 75 76 76 70 445 74,17 1 Fokko Frikken 86 83 86 76 74 87 492 82,00
1 Carla Bon-Wissels 75 61 71 74 64 76 421 70,17 4 Han de Jong 75 80 78 81 85 78 477 79,50
Totaal (hoogste 3) 248 242 230 228 222 244 1414 78,56 Totaal (hoogste 3) 258 252 255 250 242 254 1511 83,94
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 8 od Lange Zuidbroek 258 252 255 250 242 254 1511 83,94 8
2 MKB 1 245 246 254 242 241 259 1487 82,61 7
3 Alinghoek 1 254 240 254 237 238 248 1471 81,72 6
4 OGK Brummen 249 239 237 249 230 239 1443 80,17 5
5 De Bargen 244 244 241 236 243 233 1441 80,06 4
6 Haarlem 251 245 228 237 234 240 1435 79,72 3
7 BKC 1 248 242 230 228 222 244 1414 78,56 2
8 Delft 1 241 219 224 235 233 238 1390 77,22 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Gerard Frikken 85 87 88 88 79 85 512 85,33   17 Martin Brinksma 82 81 84 73 77 74 471 78,50
2 Pascal Thans 76 84 84 83 82 86 495 82,50   18 Rutger de Smet 76 72 75 86 80 81 470 78,33
3 Ron Janssen 84 70 85 85 82 88 494 82,33   19 Adriaan Loggen 87 68 79 78 78 80 470 78,33
4 Fokko Frikken 86 83 86 76 74 87 492 82,00   20 Hans Snieder 90 83 66 72 67 85 463 77,17
5 Joop van der Heide 85 79 82 84 82 80 492 82,00   21 Mark Dongelmans 84 80 72 74 75 78 463 77,17
6 Jos Schiphuis 87 82 81 81 78 82 491 81,83   22 John Verhagen 75 80 73 74 75 82 459 76,50
7 Linda Lemmen 83 81 89 75 83 79 490 81,67   23 Riet Hulleman 80 83 74 82 70 68 457 76,17
8 Fred Hartog 86 84 78 84 76 82 490 81,67   24 Milène Alders 78 78 65 72 82 78 453 75,50
9 Albert Lemmen 85 76 84 81 78 85 489 81,50   25 Patrick Smeets 81 82 69 71 77 71 451 75,17
10 Edwin Nijhof 83 81 84 78 79 83 488 81,33   26 Jans Hebels Jr. 79 79 68 65 76 84 451 75,17
11 Marcel Alders 87 83 80 81 76 80 487 81,17   27 Tosca Kruize-Bruil 70 78 75 76 76 70 445 74,17
12 Jan Beijering 86 80 81 81 77 78 483 80,50   28 Peter van Maaren 58 71 72 83 80 74 438 73,00
13 Harry Timmer 84 77 77 83 78 82 481 80,17   29 Riet Offenberg 69 70 78 68 70 77 432 72,00
14 Ger Hollanders 80 80 85 74 76 85 480 80,00   30 Marsha Dankelman 76 69 70 69 68 76 428 71,33
15 Han de Jong 75 80 78 81 85 78 477 79,50   31 Carla Bon-Wissels 75 61 71 74 64 76 421 70,17
16 Chris de Vries 78 83 82 76 86 70 475 79,17   32 Hans Harperink 79 62 60 72 64 76 413 68,83