Wedstrijd in: Winterswijk (H) op zondag 10 maart 2019
Nr ZKB R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr BKC 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
8 Magnus Bakker 111 101 84 102     398 99,50 2 Gerda Hogeweg 101 88 94 80     363 90,75
5 Gerard van Gorkom 80 84 96 93     353 88,25 6 Thea Ebbers 87 91 97 83     358 89,50
7 Margriet van Gorkom-Berkhof 70 98 59 60     287 71,75 7 Diny Fokkink 93 80 87 88     348 87,00
6 Gerrie Hellendoorn 60 70 78 70     278 69,50 8 Erwin Leussenkamp 86 91 84 86     347 86,75
Totaal (hoogste 3) 261 283 258 265     1067 88,92 Totaal (hoogste 3) 281 270 278 257     1086 90,50
Nr Utrecht Wieleroord'80 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Doesburg 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
6 Hendrik Hoogendoorn 95 107 99 97     398 99,50 4 Eric Kuijn 112 113 108 96     429 107,25
1 Nel van Kralingen 92 87 101 95     375 93,75 7 Pauline Pieterse 97 103 105 109     414 103,50
4 Mai Hoefs 81 92 82 95     350 87,50 2 Brenda Thomissen 92 100 100 109     401 100,25
7 Henk de Kruijf 88 84 89 72     333 83,25 6 Janna de Boer 74 62 93 81     310 77,50
Totaal (hoogste 3) 275 286 289 287     1137 94,75 Totaal (hoogste 3) 301 316 313 314     1244 103,67
 
Nr 't Noorden BKC R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Val Umme R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Jan Broens 123 105 115 122     465 116,25 5 Marinus van Dam 117 130 119 111     477 119,25
2 Martin Huning 114 115 104 120     453 113,25 6 Hennie Kimmels 116 106 117 124     463 115,75
7 Carla Bon-Wissels 108 116 111 98     433 108,25 1 Jopie van Dam 117 107 117 119     460 115,00
8 Dinie Huurneman 112 101 94 106     413 103,25 4 Gerrit Vriesen 112 111 111 105     439 109,75
Totaal (hoogste 3) 349 336 330 348     1363 113,58 Totaal (hoogste 3) 350 348 353 354     1405 117,08
Nr Winterswijk 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
6 Willy Wiggers 101 110 112 107     430 107,50
7 Raimond Raben 100 111 115 102     428 107,00
2 Marianne Raben 97 110 114 106     427 106,75
5 Gerrit Hendriksen 102 86 110 110     408 102,00
Totaal (hoogste 3) 303 331 341 323     1298 108,17
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Val Umme 350 348 353 354     1405 117,08 7
2 't Noorden BKC 349 336 330 348     1363 113,58 6
3 Winterswijk 2 303 331 341 323     1298 108,17 5
4 Doesburg 2 301 316 313 314     1244 103,67 4
5 Utrecht Wieleroord'80 275 286 289 287     1137 94,75 3
6 BKC 3 281 270 278 257     1086 90,50 2
7 ZKB 261 283 258 265     1067 88,92 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Marinus van Dam 117 130 119 111     477 119,25   15 Brenda Thomissen 92 100 100 109     401 100,25
2 Jan Broens 123 105 115 122     465 116,25   16 Magnus Bakker 111 101 84 102     398 99,50
3 Hennie Kimmels 116 106 117 124     463 115,75   17 Hendrik Hoogendoorn 95 107 99 97     398 99,50
4 Jopie van Dam 117 107 117 119     460 115,00   18 Nel van Kralingen 92 87 101 95     375 93,75
5 Martin Huning 114 115 104 120     453 113,25   19 Gerda Hogeweg 101 88 94 80     363 90,75
6 Gerrit Vriesen 112 111 111 105     439 109,75   20 Thea Ebbers 87 91 97 83     358 89,50
7 Carla Bon-Wissels 108 116 111 98     433 108,25   21 Gerard van Gorkom 80 84 96 93     353 88,25
8 Willy Wiggers 101 110 112 107     430 107,50   22 Mai Hoefs 81 92 82 95     350 87,50
9 Eric Kuijn 112 113 108 96     429 107,25   23 Diny Fokkink 93 80 87 88     348 87,00
10 Raimond Raben 100 111 115 102     428 107,00   24 Erwin Leussenkamp 86 91 84 86     347 86,75
11 Marianne Raben 97 110 114 106     427 106,75   25 Henk de Kruijf 88 84 89 72     333 83,25
12 Pauline Pieterse 97 103 105 109     414 103,50   26 Janna de Boer 74 62 93 81     310 77,50
13 Dinie Huurneman 112 101 94 106     413 103,25   27 Margriet van Gorkom-Berkhof 70 98 59 60     287 71,75
14 Gerrit Hendriksen 102 86 110 110     408 102,00   28 Gerrie Hellendoorn 60 70 78 70     278 69,50