Wedstrijd in: Biezenmortel op zondag 22 september 2019
Nr Regio West R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Doesburg 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Anneke Oskam-Spiers 97 88 102 100     387 96,75 5 Diny Tankink 119 113 119 110     461 115,25
4 Tine Schagen 82 102 89 106     379 94,75 3 Gerard Verstege 125 113 116 115     469 117,25
3 Joop Jansen 88 99 95 99     381 95,25 2 Tonny Baars 130 117 119 113     479 119,75
2 Kees Blokker 116 119 114 105     454 113,50 6 Erik-Paul Tenwolde 131 125 118 118     492 123,00
Totaal (hoogste 3) 301 320 311 311     1243 103,58 Totaal (hoogste 3) 386 355 356 346     1443 120,25
Nr De Kring W.Brabant R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr De Boggelaar R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Jan Peter van de Meide 108 132 120 118     478 119,50 4 Harry Nengerman 97 99 115 103     414 103,50
5 Ivonne Kramers 98 99 82 70     349 87,25 3 Benny Rossel 119 106 101 106     432 108,00
6 Monique de Bruijn 107 111 109 107     434 108,50 6 Gerrit Lammertink 101 105 112 119     437 109,25
1 René de Bruijn 102 106 108 127     443 110,75 8 Bertus te Slaa 121 116 113 115     465 116,25
Totaal (hoogste 3) 317 349 337 352     1355 112,92 Totaal (hoogste 3) 341 327 340 340     1348 112,33
 
Nr Leeuwarden R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr MKB 3 (afgemeld) R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
4 Duncan Offenberg 116 120 109 120     465 116,25                 0  
8 Trea de Jong 74 75 82 90     321 80,25                 0  
6 Gerben Dijkstra 124 109 99 109     441 110,25                 0  
5 Debbie Broersma 116 118 107 129     470 117,50                 0  
Totaal (hoogste 3) 356 347 315 358     1376 114,67 Totaal (hoogste 3)             0  
Nr BKC 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Delft 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
8 Gerrit Huurneman 111 108 106 109     434 108,50                 0  
6 Annie Wissink 102 91 92 97     382 95,50                 0  
5 Robert Assinck 91 105 102 104     402 100,50                 0  
1 Jan Krooshof 103 92 104 88     387 96,75                 0  
Totaal (hoogste 3) 316 305 312 310     1243 103,58 Totaal (hoogste 3)             0  
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Doesburg 1 386 355 356 346     1443 120,25 8
2 Leeuwarden 356 347 315 358     1376 114,67 7
3 De Kring W.Brabant 317 349 337 352     1355 112,92 6
4 De Boggelaar 341 327 340 340     1348 112,33 5
5 Regio West 301 320 311 311     1243 103,58 3,5
6 BKC 2 316 305 312 310     1243 103,58 3,5
7 MKB 3 (afgemeld)                  
8 Delft 3                  
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Erik-Paul Tenwolde 131 125 118 118     492 123,00   17 Robert Assinck 91 105 102 104     402 100,50
2 Tonny Baars 130 117 119 113     479 119,75   18 Jan Krooshof 103 92 104 88     387 96,75
3 Jan Peter van de Meide 108 132 120 118     478 119,50   19 Anneke Oskam-Spiers 97 88 102 100     387 96,75
4 Debbie Broersma 116 118 107 129     470 117,50   20 Annie Wissink 102 91 92 97     382 95,50
5 Gerard Verstege 125 113 116 115     469 117,25   21 Joop Jansen 88 99 95 99     381 95,25
6 Bertus te Slaa 121 116 113 115     465 116,25   22 Tine Schagen 82 102 89 106     379 94,75
7 Duncan Offenberg 116 120 109 120     465 116,25   23 Ivonne Kramers 98 99 82 70     349 87,25
8 Diny Tankink 119 113 119 110     461 115,25   24 Trea de Jong 74 75 82 90     321 80,25
9 Kees Blokker 116 119 114 105     454 113,50   25               0  
10 René de Bruijn 102 106 108 127     443 110,75   26               0  
11 Gerben Dijkstra 124 109 99 109     441 110,25   27               0  
12 Gerrit Lammertink 101 105 112 119     437 109,25   28               0  
13 Gerrit Huurneman 111 108 106 109     434 108,50   29               0  
14 Monique de Bruijn 107 111 109 107     434 108,50   30               0  
15 Benny Rossel 119 106 101 106     432 108,00   31               0  
16 Harry Nengerman 97 99 115 103     414 103,50   32               0