Wedstrijd in: Delft op zondag 13 januari 2019
Nr BKC 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr 8 om de Lange Lochem R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
8 Edwin Nijhof 85 86 86 90 86 87 520 86,67 7 Marc Huetink 81 86 84 69 78 82 480 80,00
2 Kevin Kweldam 81 76 84 82 75 81 479 79,83 4 Gerrit Nijenhuis 77 85 78 74 76 82 472 78,67
1 Hans Snieder 66 78 71 76 82 72 445 74,17 1 Hans van de Kolk 74 67 75 83 80 72 451 75,17
3 Marcel Liebrand 72 69 64 78 77 70 430 71,67 6 Cor Woertman 75 84 67 81 74 62 443 73,83
Totaal (hoogste 3) 238 240 241 250 245 240 1454 80,78 Totaal (hoogste 3) 233 255 237 238 234 236 1433 79,61
Nr MKB 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Delft 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
2 Lea Harings 81 84 74 73 79 83 474 79,00 2 Rino Woudsma 73 87 86 76 86 82 490 81,67
5 Jan Aarts 69 82 80 79 81 82 473 78,83 1 Dirk Bakvis 67 88 84 87 78 84 488 81,33
6 Jo Killaars 70 75 83 69 66 71 434 72,33 3 Eelco Kruik 83 75 75 71 88 84 476 79,33
4 Tiny Caelen 67 64 69 74 63 72 409 68,17 7 Marieke van Oosten 60 75 79 60 71 55 400 66,67
Totaal (hoogste 3) 220 241 237 226 226 237 1387 77,06 Totaal (hoogste 3) 223 250 249 234 252 250 1458 81,00
 
Nr Alinghoek 2 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr G&O Groningen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Linda Lemmen 85 80 77 80 82 82 486 81,00 2 Luuk Heuvingh 75 80 88 79 76 83 481 80,17
4 Frank Hebels 77 70 76 73 80 73 449 74,83 1 Kina Heuvingh 76 82 83 74 75 84 474 79,00
7 Annie Meihuizen 75 71 71 75 76 81 449 74,83 5 Fred Mellens 66 84 79 60 73 74 436 72,67
3 Jans Hebels Jr. 78 73 78 72 67 73 441 73,50 7 Janny Dorgelo 40 57 54 59 51 51 312 52,00
Totaal (hoogste 3) 240 224 231 228 238 236 1397 77,61 Totaal (hoogste 3) 217 246 250 213 224 241 1391 77,28
Nr OGK Dames R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr 8 o/d Lange Zuidbroek R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
6 Petra van Westerhuis 81 87 86 79 85 83 501 83,50 2 Han de Jong 80 81 85 76 79 82 483 80,50
7 Joke Heijink 61 81 76 81 72 70 441 73,50 3 Jan Schrage 74 61 86 82 81 82 466 77,67
1 Dinie Kempers 64 73 72 56 66 70 401 66,83 1 Fokko Frikken 69 84 77 71 76 66 443 73,83
4 Riet Hulleman 57 57 70 69 72 74 399 66,50 5 Johan Lichter 64 58 72 68 62 71 395 65,83
Totaal (hoogste 3) 206 241 234 229 229 227 1366 75,89 Totaal (hoogste 3) 223 226 248 229 236 235 1397 77,61
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 Delft 2 223 250 249 234 252 250 1458 81,00 8
2 BKC 1 238 240 241 250 245 240 1454 80,78 7
3 8 om de Lange Lochem 233 255 237 238 234 236 1433 79,61 6
4 8 o/d Lange Zuidbroek 223 226 248 229 236 235 1397 77,61 4,5
5 Alinghoek 2 240 224 231 228 238 236 1397 77,61 4,5
6 G&O Groningen 217 246 250 213 224 241 1391 77,28 3
7 MKB 2 220 241 237 226 226 237 1387 77,06 2
8 OGK Dames 206 241 234 229 229 227 1366 75,89 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Edwin Nijhof 85 86 86 90 86 87 520 86,67   17 Frank Hebels 77 70 76 73 80 73 449 74,83
2 Petra van Westerhuis 81 87 86 79 85 83 501 83,50   18 Annie Meihuizen 75 71 71 75 76 81 449 74,83
3 Rino Woudsma 73 87 86 76 86 82 490 81,67   19 Fokko Frikken 69 84 77 71 81 66 448 74,67
4 Dirk Bakvis 67 88 84 87 78 84 488 81,33   20 Hans Snieder 66 78 71 76 82 72 445 74,17
5 Linda Lemmen 85 80 77 80 82 82 486 81,00   21 Cor Woertman 75 84 67 81 74 62 443 73,83
6 Han de Jong 80 81 85 76 79 82 483 80,50   22 Joke Heijink 61 81 76 81 72 70 441 73,50
7 Luuk Heuvingh 75 80 88 79 76 83 481 80,17   23 Jans Hebels Jr. 78 73 78 72 67 73 441 73,50
8 Marc Huetink 81 86 84 69 78 82 480 80,00   24 Fred Mellens 66 84 79 60 73 74 436 72,67
9 Kevin Kweldam 81 76 84 82 75 81 479 79,83   25 Jo Killaars 70 75 83 69 66 71 434 72,33
10 Eelco Kruik 83 75 75 71 88 84 476 79,33   26 Marcel Liebrand 72 69 64 78 77 70 430 71,67
11 Lea Harings 81 84 74 73 79 83 474 79,00   27 Tiny Caelen 67 64 69 74 63 72 409 68,17
12 Kina Heuvingh 76 82 83 74 75 84 474 79,00   28 Dinie Kempers 64 73 72 56 66 70 401 66,83
13 Jan Aarts 69 82 80 79 81 82 473 78,83   29 Marieke van Oosten 60 75 79 60 71 55 400 66,67
14 Gerrit Nijenhuis 77 85 78 74 76 82 472 78,67   30 Riet Hulleman 57 57 70 69 72 74 399 66,50
15 Jan Schrage 74 61 86 82 76 82 461 76,83   31 Johan Lichter 64 58 72 68 62 71 395 65,83
16 Hans van de Kolk 74 67 75 83 80 72 451 75,17   32 Janny Dorgelo 40 57 54 59 51 51 312 52,00