Wedstrijd in: Delft op zondag 20 oktober 2019
Nr De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Pierre Broersma 89 80 89 89 88 86 521 86,83 8 Ger Hollanders 84 88 87 84 85 87 515 85,83
3 Rutger de Smet 89 83 86 86 82 86 512 85,33 5 Pascal Thans 86 84 86 86 88 84 514 85,67
5 Chris de Vries 82 86 80 87 84 85 504 84,00 1 Harie Hanssen 87 76 82 86 84 84 499 83,17
6 Martin Brinksma 70 79 84 71 79 70 453 75,50 2 Paul Ubaghs 76 75 87 87 71 82 478 79,67
Totaal (hoogste 3) 260 249 259 262 254 257 1541 85,61 Totaal (hoogste 3) 257 248 260 259 257 255 1536 85,33
Nr Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Albert Lemmen 90 77 78 88 89 86 508 84,67 6 Peter Nijmolen 78 78 79 77 77 83 472 78,67
3 Jan Beijering 73 77 75 81 71 80 457 76,17 4 Sven Tervoert 77 75 78 77 79 74 460 76,67
2 Bennie Kaijser 79 69 78 76 75 71 448 74,67 7 Marissa Tervoert 75 69 84 61 80 88 457 76,17
8 Poppe Koning 77 75 65 70 72 75 434 72,33 2 Ben Woordes 79 51 75 67 67 70 409 68,17
Totaal (hoogste 3) 246 229 231 245 236 241 1428 79,33 Totaal (hoogste 3) 234 222 241 221 236 245 1399 77,72
 
Nr OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Veul Hout Nijmegen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Joop van der Heide 84 87 85 86 83 81 506 84,33 2 Rutger Pronk 85 69 83 87 87 81 492 82,00
3 Harry Timmer 77 77 81 87 81 79 482 80,33 7 Math van Daal 77 82 76 79 86 81 481 80,17
7 Bert Mulder 77 71 75 87 80 80 470 78,33 4 Fred Idema 69 81 74 69 72 82 447 74,50
2 Wim Offenberg 85 52 79 83 77 79 455 75,83 8 Jeroen Huskens 76 60 71 71 64 79 421 70,17
Totaal (hoogste 3) 246 235 245 260 244 240 1470 81,67 Totaal (hoogste 3) 238 232 233 237 245 244 1429 79,39
Nr Haarlem 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Fred Hartog 75 87 82 83 86 88 501 83,50 3 John Verhagen 84 89 81 85 88 88 515 85,83
4 Klaas Reus 82 76 79 81 85 83 486 81,00 8 Adriaan Loggen 80 84 85 86 87 89 511 85,17
2 Milène Alders 75 81 80 71 78 84 469 78,17 5 André van der Hammen 83 86 89 90 78 84 510 85,00
6 Marcel Alders 78 72 62 70 84 87 453 75,50 7 Peter van Maaren 81 64 60 67 78 79 429 71,50
Totaal (hoogste 3) 235 244 241 235 255 259 1469 81,61 Totaal (hoogste 3) 248 259 255 261 253 261 1537 85,39
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 De Bargen 260 249 259 262 254 257 1541 85,61 8
2 Delft 1 248 259 255 261 253 261 1537 85,39 7
3 MKB 1 257 248 260 259 257 255 1536 85,33 6
4 OGK Brummen 246 235 245 260 244 240 1470 81,67 5
5 Haarlem 1 235 244 241 235 255 259 1469 81,61 4
6 Veul Hout Nijmegen 238 232 233 237 245 244 1429 79,39 3
7 Alinghoek 1 246 229 231 245 236 241 1428 79,33 2
8 Winterswijk 1 234 222 241 221 236 245 1399 77,72 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Pierre Broersma 89 80 89 89 88 86 521 86,83   17 Paul Ubaghs 76 75 87 87 71 82 478 79,67
2 Ger Hollanders 84 88 87 84 85 87 515 85,83   18 Peter Nijmolen 78 78 79 77 77 83 472 78,67
3 John Verhagen 84 89 81 85 88 88 515 85,83   19 Bert Mulder 77 71 75 87 80 80 470 78,33
4 Pascal Thans 86 84 86 86 88 84 514 85,67   20 Milène Alders 75 81 80 71 78 84 469 78,17
5 Rutger de Smet 89 83 86 86 82 86 512 85,33   21 Sven Tervoert 77 75 78 77 79 74 460 76,67
6 Adriaan Loggen 80 84 85 86 87 89 511 85,17   22 Marissa Tervoert 75 69 84 61 80 88 457 76,17
7 André van der Hammen 83 86 89 90 78 84 510 85,00   23 Jan Beijering 73 77 75 81 71 80 457 76,17
8 Albert Lemmen 90 77 78 88 89 86 508 84,67   24 Wim Offenberg 85 52 79 83 77 79 455 75,83
9 Joop van der Heide 84 87 85 86 83 81 506 84,33   25 Martin Brinksma 70 79 84 71 79 70 453 75,50
10 Chris de Vries 82 86 80 87 84 85 504 84,00   26 Marcel Alders 78 72 62 70 84 87 453 75,50
11 Fred Hartog 75 87 82 83 86 88 501 83,50   27 Bennie Kaijser 79 69 78 76 75 71 448 74,67
12 Harie Hanssen 87 76 82 86 84 84 499 83,17   28 Fred Idema 69 81 74 69 72 82 447 74,50
13 Rutger Pronk 85 69 83 87 87 81 492 82,00   29 Poppe Koning 77 75 65 70 72 75 434 72,33
14 Klaas Reus 82 76 79 81 85 83 486 81,00   30 Peter van Maaren 81 64 60 67 78 79 429 71,50
15 Harry Timmer 77 77 81 87 81 79 482 80,33   31 Jeroen Huskens 76 60 71 71 64 79 421 70,17
16 Math van Daal 77 82 76 79 86 81 481 80,17   32 Ben Woordes 79 51 75 67 67 70 409 68,17