Wedstrijd in: Haarlem op zondag 13 januari 2019
Nr De Bargen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr MKB 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
1 Pierre Broersma 88 88 86 89 87 86 524 87,33 1 Harie Hanssen 87 83 86 86 87 86 515 85,83
2 Bennie Rosier 86 83 84 77 89 88 507 84,50 4 Pascal Thans 84 74 88 90 89 88 513 85,50
5 Chris de Vries 79 79 81 88 83 88 498 83,00 7 Ger Hollanders 84 81 88 83 84 89 509 84,83
3 Rutger de Smet 87 81 74 87 82 80 491 81,83 5 Sjeng Jacobs 84 82 81 86 72 86 491 81,83
Totaal (hoogste 3) 261 252 251 264 259 262 1549 86,06 Totaal (hoogste 3) 255 246 262 262 260 263 1548 86,00
Nr Alinghoek 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Winterswijk 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
5 Albert Lemmen 89 75 89 84 89 87 513 85,50 7 Marissa Tervoert 81 78 87 79 84 83 492 82,00
6 John van der Meulen 82 84 89 89 85 80 509 84,83 2 Ben Woordes 74 82 89 80 81 76 482 80,33
1 Tom van der Meulen 86 74 80 77 88 80 485 80,83 1 Vera Lensink 85 81 83 83 85 63 480 80,00
3 Jan Beyering 79 78 80 86 77 84 484 80,67     0 0 0 0 0 0 0 0,00
Totaal (hoogste 3) 257 237 258 259 262 251 1524 84,67 Totaal (hoogste 3) 240 241 259 242 250 222 1454 80,78
 
Nr OGK Brummen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Veul Hout Nijmegen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
3 Harry Timmer 90 81 89 88 87 89 524 87,33 2 Rutger Pronk 90 80 86 87 86 89 518 86,33
5 Joop van der Heide 84 81 88 85 83 90 511 85,17 4 Fred Idema 77 80 66 70 56 76 425 70,83
2 Wim Offenberg 77 79 80 82 76 80 474 79,00 6 Annelies Hoksbergen 73 74 63 64 62 67 403 67,17
4 Riet Offenberg 70 76 74 81 81 72 454 75,67 5 Rien Schouten 63 46 76 55 64 76 380 63,33
Totaal (hoogste 3) 251 241 257 255 251 259 1514 84,11 Totaal (hoogste 3) 240 234 228 221 212 241 1376 76,44
Nr Haarlem 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem. Nr Delft 1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem.
7 Frans Verkerk 87 79 83 88 85 85 507 84,50 3 John Verhagen 82 83 86 87 87 81 506 84,33
3 Klaas Reus 89 76 81 89 84 88 507 84,50 7 Adriaan Loggen 77 84 82 90 85 87 505 84,17
6 Pieter Jongepier 87 89 77 86 78 84 501 83,50 6 Peter van Maaren 82 63 73 79 50 85 432 72,00
5 Marcel Alders 85 81 84 83 82 80 495 82,50 1 Bart Borrias 67 72 64 61 57 70 391 65,17
Totaal (hoogste 3) 263 249 248 263 251 257 1531 85,06 Totaal (hoogste 3) 241 239 241 256 229 253 1459 81,06
# Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Hout gem Pt
1 De Bargen 261 252 251 264 259 262 1549 86,06 8
2 MKB 1 255 246 262 262 260 263 1548 86,00 7
3 Haarlem 1 263 249 248 263 251 257 1531 85,06 6
4 Alinghoek 1 257 237 258 259 262 251 1524 84,67 5
5 OGK Brummen 251 241 257 255 251 259 1514 84,11 4
6 Delft 1 241 239 241 256 229 253 1459 81,06 3
7 Winterswijk 1 240 241 259 242 250 222 1454 80,78 2
8 Veul Hout Nijmegen 240 234 228 221 212 241 1376 76,44 1
Persoonlijk:
# Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 totaal gem   # Naam R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Totaal gem
1 Pierre Broersma 88 88 86 89 87 86 524 87,33   17 Marcel Alders 85 81 84 83 82 80 495 82,50
2 Harry Timmer 90 81 89 88 87 89 524 87,33   18 Marissa Tervoert 81 78 87 79 84 83 492 82,00
3 Rutger Pronk 90 80 86 87 86 89 518 86,33   19 Rutger de Smet 87 81 74 87 82 80 491 81,83
4 Harie Hanssen 87 83 86 86 87 86 515 85,83   20 Sjeng Jacobs 84 82 81 86 72 86 491 81,83
5 Albert Lemmen 89 75 89 84 89 87 513 85,50   21 Tom van der Meulen 86 74 80 77 88 80 485 80,83
6 Pascal Thans 84 74 88 90 89 88 513 85,50   22 Jan Beyering 79 78 80 86 77 84 484 80,67
7 Joop van der Heide 84 81 88 85 83 90 511 85,17   23 Ben Woordes 74 82 89 80 81 76 482 80,33
8 John van der Meulen 82 84 89 89 85 80 509 84,83   24 Vera Lensink 85 81 83 83 85 63 480 80,00
9 Ger Hollanders 84 81 88 83 84 89 509 84,83   25 Wim Offenberg 77 79 80 82 76 80 474 79,00
10 Bennie Rosier 86 83 84 77 89 88 507 84,50   26 Riet Offenberg 70 76 74 81 81 72 454 75,67
11 Klaas Reus 89 76 81 89 84 88 507 84,50   27 Peter van Maaren 82 63 73 79 50 85 432 72,00
12 Frans Verkerk 87 79 83 88 85 85 507 84,50   28 Fred Idema 77 80 66 70 56 76 425 70,83
13 John Verhagen 82 83 86 87 87 81 506 84,33   29 Annelies Hoksbergen 73 74 63 64 62 67 403 67,17
14 Adriaan Loggen 77 84 82 90 85 87 505 84,17   30 Bart Borrias 67 72 64 61 57 70 391 65,17
15 Pieter Jongepier 87 89 77 86 78 84 501 83,50   31 Rien Schouten 63 46 76 55 64 76 380 63,33
16 Chris de Vries 79 79 81 88 83 88 498 83,00   32               0