Klasse 2020

Hieronder per bond de klasse voor 2020. (De klassering is gebaseerd op de behaalde score in 2019)

De scores van de bonden gegooid in 2020 dienen uiterlijk op 2 december gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB door middel  een Excellijst. Hierop moet het relatienummer, de score, en het aantal ballen staan. Je ledenadministrateur krijgt de lijst waarop de scores worden ingevuld tijdig toegestuurd.

Lees meer

Klassenorm 2020

De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB bestuur vastgesteld.
Op 14 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

Lees meer

Klassering regels

De klasse van kegelaars wordt bepaald door behaalde score resultaten in het voorafgaande jaar.

De scores van de bonden gegooid in enig jaar dienen uiterlijk op 2 december gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB  Hierop moet het relatienummer, de score, en het aantal ballen staan.

Je ledenadministrateur krijgt deze lijst, waarop de scores moeten worden ingevuld, tijdig toegestuurd.

De papieren klasseringslijsten bewaart u zelf, zodat er in geval van twijfel naar gevraagd kan worden. Na een jaar kunt u ze eventueel vernietigen.

De resultaten van de nationale wedstrijden moeten binnen een week na afloop van deze wedstrijden worden verstuurd aan de ledenadministrateur  van de KNKB liefst in een Excel tabel. Zie onderstaand voorbeeld.

Lees meer