Klassering regels

De klasse van kegelaars wordt bepaald door tijdens wedstrijden behaalde resultaten.

De scores van de bonden gegooid in enig jaar dienen uiterlijk op 2 december gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB door middel  een Excellijst. Hierop moet het relatienummer, de score, en het aantal ballen staan.

Je ledenadministrateur krijgt de lijst waarop de scores worden ingevuld tijdig toegestuurd.

De papieren klasseringslijsten bewaart u zelf, in geval van twijfel kan er naar gevraagd worden. Na een jaar kunt u ze eventueel vernietigen.

De resultaten van de nationale wedstrijden moeten binnen een week na afloop van de wedstrijden worden verstuurd aan de ledenadministrateur  van de KNKB ook met de onderstaande Excel tabel.

Lees meer

Klassenorm 2020

De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB bestuur vastgesteld.
Op 14 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

Lees meer

Klasse 2020

Hieronder per bond de klasse voor 2020. (De klassering is gebaseerd op de behaalde score in 2019)

De scores van de bonden gegooid in 2020 dienen uiterlijk op 2 december gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB door middel  een Excellijst. Hierop moet het relatienummer, de score, en het aantal ballen staan. Je ledenadministrateur krijgt de lijst waarop de scores worden ingevuld tijdig toegestuurd.

Lees meer