Klassenorm 2019

De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB bestuur vastgesteld.
Op 8 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2019 als volgt vastgesteld:

2019 Heren Aantal %   2019 Dames Aantal %
A 7,787 104 10% A 7,1333 69 10%
B 6,951 310 30% B 6,3000 207 30%
C   623 60% C   414 60%
  Totaal 1037 100%   Totaal 690 100%

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat bij de aangesloten bonden plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2018 zoals per 1 december bekend was. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.

B.v. bij 1039 heren is 10%: 104 A-kegelaars. Daardoor komt de klasse grens op een waarde van 7,7867 per bal gemiddeld.

Details over de klassenindeling vindt u in het Wedstrijdreglement Art 53 en Art 54

Klasse 2019 Overzicht