Klassenorm 2023-2024

De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld.
De klassengrenzen per 1 september 2023 zijn als volgt vastgesteld:

2023-2024 Heren Aantal %   2023-2024 Dames Aantal %
A 7,8133 55 10% A 7,3222 29 10%
B 6,9267 165 30% B 6,4111 89 30%
C   331

60%

C   180 60%
   

551

100%     298 100%

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat bij de aangesloten bonden plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2022-2023 zoals per 1 augustus 2023 bekend. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.

Details over de klassenindeling vindt u in het Wedstrijdreglement Art 53 en Art 54

Klasse 2023-2024 Overzicht