Klassenorm 2022-2023

De klassengrenzen worden ieder jaar door het KNKB bestuur vastgesteld.
De klassengrenzen per 1 september 2022 zijn als volgt vastgesteld:

2022-2023 Heren Aantal %   2022-2023 Dames Aantal %
A 7,7463 65 10% A 7,1500 44 10%
B  6,8667 196 30% B 6,2867 133 30%
C   392

60%

C   267 60%
    653 100%     444 100%

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat bij de aangesloten bonden plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2021-2022 zoals per 1 juli 2022 bekend. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.

Details over de klassenindeling vindt u in het Wedstrijdreglement Art 53 en Art 54

Klasse 2022-2023 Overzicht