Algemene Ledenvergadering

Het KNKB-bestuur

Op zaterdag 28 mei hield de KNKB zijn Algemene Ledenvergadering.

De vergadering vond plaats in de kegelzaal te Brummen.

Er waren de gebruikelijke agendapunten zoals opening, notulen, financieel verslag, enz. De verkiezingen leverde geen verrassingen op, alle kandidaten werden herkozen. Jannes Bockhoudt werd officieel toegevoegd aan de locatiecommissie. Er zijn 2 vacatures voor de reglementen commissie en zoekt ook de pr-commissie aanvulling.

De webmaster heeft vorig jaar al te kennen gegeven zijn taak te willen overdragen, en we zoeken dus een handige computeraar die deze functie wil overnemen. En misschien tevens lid wil zijn van de pr-commissie

Na de gebruikelijke agendapunten werd het concept voor de procedure Landelijke Competitie besproken. Er bleken nogal wat vragen en opmerkingen te zijn, zodat er een levendige discussie ontstond. Er werd zelfs over één van de voorstellen gestemd. De details van de vergadering en de genomen besluiten kunt u vinden in de nog toe te sturen notulen.

De ontvangst met koffie en broodjes was weer prima verzorgd. Naast het bijna complete bestuur, waren er zo'n 20 afgevaardigden. De vrij grote hoeveelheid broodjes leken erop te duiden dat niet alle bonden hun aan of afwezigheid hadden doorgegeven. Omdat je niet wilt dat er tekort broodjes zouden zijn, was er dus gerekend op meer deelnemers. De onterecht afwezige bondsvertegenwoordigers kunnen alsnog hun broodje afhalen in Brummen, na afspraak met de kegelzaal.   

Zo rond 15:00 uur werd de vergadering gesloten en onder het genot van een drankje, nog wat nagepraat.

Pink Bocaj

Nieuws Overzicht