Afgelasten/ Uitstellen komende wedstrijden

Op 12 november j.l. heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd om de coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Tijdens deze persconferentie deed premier Rutte een beroep op iedereen om een bijdrage te leveren aan het verlagen van de besmettingen.

Mede gezien het in hoog tempo oplopend aantal besmettingen gedurende de laatste dagen, heeft het bestuur van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond besloten om gehoor te geven aan de oproep van de premier en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Na uitvoerig overleg binnen het bestuur en de Corona Advies Commissie is besloten om de nog voor dit jaar geplande KNKB-wedstrijden te schrappen/ uit te stellen.

Het betreft het KNKB Open DUO Toernooi van komend weekend en de 4e ronde van de Landelijke Competitie in alle Divisies op 28 november a.s.

Ook het BOK toernooi van 11/12 december gaat helaas niet door

Deze wedstrijden zullen in overleg met de organisaties en lokaalhouders op een later tijdstip opnieuw vastgesteld worden.

Het bestuur spreekt de hoop uit dat we snel weer alle kegelactiviteiten kunnen oppakken en dat we deze zeer vervelende coronaperiode achter ons kunnen laten.

Bestuur

Koninklijke Nederlandsche Kegelbond

Nieuws Overzicht