Update Coronavirus

Na afkondiging van de aangepaste coronamaatregelen door het kabinet bereiken ons vanuit het land diverse vragen over welke regels nu actueel zijn en hoe die toe te passen.

Op 27 juni j.l. hebben wij jullie al laten weten dat de verruiming van de maatregelen per 26 juni 2021 voor de Covid 19 commissie aanleiding geweest zijn om het bestuur te adviseren om ons eigen Protocol Kegelen te vervangen door een verwijzing naar het algemene sportprotocol van het NOC*NSF.

Omdat het totale pakket van regels erg omvangrijk is en de nodige uitzonderingsregels bevat willen wij volstaan met het delen van een aantal links naar artikelen waar elke Bond/ lokaalhouder kan nazoeken wat in hun/ zijn/ haar situatie gedaan moet worden. Een daarvan is:

https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Het Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF staat op protocol-verantwoord-sporten-v240721.pdf (nocnsf.nl)

Daarnaast is door NOC-NSF nog een aparte handreiking voor Dorps- en Buurthuizen afgegeven, die als bijlage is toegevoegd.

In grote lijnen wordt de 1 ½ meter maatregel per 25-09 a.s. afgeschaft maar moet wel iedereen die een horeca of vergelijkbare gelegenheid wil betreden een QR-code kunnen tonen. Specifiek voor het kegelen of voor deelname aan kegelwedstrijden hoeft er dus geen QR-code getoond te worden, maar om mee te kunnen doen, moet natuurlijk wel toegang tot het lokaal verkregen worden.

Downloads:

Nieuws Overzicht