Update PR Commissie

Update PR

Beste Kegelaars,

Helaas hebben we door de Corona crisis al lange tijd niet meer kunnen kegelen.
Inmiddels zijn we al vele persconferenties verder en al die tijd hebben we als PR-commissie van de KNKB de berichtgevingen op de voet gevolgd.
Tot op heden waren er voor ons geen versoepelingen mogelijk, maar daar lijkt nu toch wat verandering in te komen!

Tijdens de laatste persconferentie is  een openingsplan gepresenteerd, waarin het toch de goede kant op lijkt te gaan.
Uiteraard blijven we alles goed in de gaten houden en zodra er wijzigingen zijn die betrekking hebben op onze kegelsport, komen we zeker bij jullie terug….
We zijn er klaar voor om samen met jullie het kegelen weer op de kaart te zetten.

Wij pakken de bal weer op!

De PR commissie KNKB

Nieuws Overzicht