Advies Covid19 commissie KNKB

Er hebben ons berichten bereikt dat er diverse kegelactiviteiten in het land georganiseerd worden.

Vanuit de KNKB volgen we de richtlijnen en adviezen zoals die door het RIVM en het NOCNSF zijn opgesteld.

Deze richtlijnen zijn helder en te raadplegen via onze eigen KNKB website conform protocol.

De huidige ontwikkeling van de besmettingen en de bijbehorende maatregelen geven geen aanleiding om diverse activiteiten te ontwikkelen. De berichtgeving volgend, zullen we eerder met strengere maatregelen te maken gaan krijgen.

Hier past naar onze mening niet bij dat er op kegelgebied een soort van wedstrijden georganiseerd worden die tegen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en NOCNSF ingaan.

Vanuit de gedachte dat er zo min mogelijk verplaatsingen van mensen (kegelaars) en het voorzichtig omgaan met kwetsbare mensen (met name ouderen) geven wij als COVID 19 “commissie” het advies aan het KNKB bestuur om de kegel-activiteiten sterk af te raden.

Namens COVID 19 “commissie”

René Raaben

Nieuws Overzicht