Jaarvergadering en Najaarsvergadering

Vanwege de recente maatregelen dd. 13 oktober is besloten de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. De secretariaten krijgen (hebben) hierover bericht.

Zoals eerder dit jaar gecommuniceerd was het bestuur KNKB vanwege de Coronamaatregelen genoodzaakt om de ALV 2020, oorspronkelijk gepland op 16 mei 2020, uit te stellen.

Nadat bleek dat het houden van deze ALV niet meer mogelijk was binnen de in de Statuten voorgeschreven termijn en doordat een afgekondigde noodwet daartoe de mogelijkheid verschafte, is besloten om de ALV te verplaatsen naar 31 oktober 2020 en op die dag te combineren met de NJV.

Het uitstellen van de ALV was voornamelijk gericht op het kunnen houden van een reguliere vergadering in aanwezigheid van alle vertegenwoordigers van Bonden alsmede de ereleden, leden van verdienste en overige belangstellenden. Helaas zijn wij door de recente afkondiging van verdere beperkende Coronamaatregelen genoodzaakt om dat uitgangspunt los te laten en te kiezen voor een digitale vergadering.

De vergadering zal worden gehouden m.b.v. het programma 'Teams'. Om uw instellingen te proberen is er een proefsessie op 20-21-22 oktober telkens om 20:00 uur.

Aanmelden via jans@kegelbond.nl

Daardoor is het mogelijk om meer deelnemers uit te nodigen.

De voorlopige agenda’s voor deze beide vergaderingen is aan de bondssecretariaten verstuurd.

Eventuele voorstellen van Bonden die zij tijdens deze vergaderingen aan de orde willen stellen en aanmeldingen van kandidaat bestuurs / commissieleden dienen uiterlijk op 10 oktober 2020, voorzien van een motivatie, in het bezit te zijn van de secretaris KNKB.

De definitieve agenda’s met bijbehorende stukken zijn inmiddels aan u toegezonden.

M.vr.gr.
René Gerards
Secretaris KNKB

Nieuws Overzicht