Informatiebericht Coronavirus

Afgelopen maandag zijn door de regering nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus. Gisteren kwam daar in de loop van de dag nog het dringende advies bij tot het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes en op plaatsen waar de 1,5 meter afstand moeilijk te realiseren is.

Deze maatregelen hebben onder andere als hoofddoel: Het beschermen van de kwetsbaren in onze samenleving en het voorkomen van de overbelasting van de zorg.

Gisterenavond (30 sep.) zijn deze maatregelen tijdens een extra vergadering van het bestuur KNKB aan de orde geweest en vertaald naar de gevolgen ervan voor onze wedstrijden en overige kegelactiviteiten. Bij de besluitvorming hebben de volgende overwegingen een belang-rijke rol gespeeld:

  • We hebben overwegend een doelgroep die onder de “kwetsbare” groep valt;
  • Vanuit de overheid wordt geadviseerd zo min mogelijk bewegingen in het land te maken (reizen) en onze wedstrijden zorgen juist voor relatief veel bewegingen;
  • Uit contacten met diverse regio’s in ons land is gebleken dat er door de verantwoordelijke Veiligheidsregio’s en gemeenten verschillend wordt omgegaan met de afgekondigde maatregelen. In de ene plaats mogen kegelaccommodaties gewoon openblijven, elders mag er alleen gekegeld worden, maar moet de bar dicht en in sommige gevallen moet de gehele locatie dicht;
  • De afgelopen maandag uitgevaardigde maatregelen gelden in principe voor een periode van 3 weken. Daarna zal een en ander opnieuw bezien worden.

Gezien bovenstaande heeft het Bestuur KNKB besloten:

Officiële KNKB-wedstrijden:

  • Het KNKB Open DUO toernooi, gepland op 14 en 15 november a.s. af te gelasten;
  • De Bekerfinales, gepland op 21 en 22 november a.s. af te gelasten;
  • De laatste twee wedstrijdrondes in de Landelijke Competitie, gepland op 04 en 18 oktober a.s., vooralsnog op te schorten, in afwachting van verdere ontwikkelingen aangaande de Coronamaatregelen over 3 weken.

Advies clubavonden en overige kegelactiviteiten:

Clubavonden en overige kegelactiviteiten kunnen doorgang vinden op basis van het KNKB-protocol met de toevoeging van deze week afgekondigde maatregelen.

Daarbij adviseert het Bestuur KNKB om ten aanzien van clubavonden en overige kegelactiviteiten in samenwerking met of via de lokaalbeheerder af te stemmen met het lokale gezag/ de gemeente wat wel en niet toegestaan is.

M.vr.gr.
René Gerards
Secretaris KNKB

Nieuws Overzicht