Aangepast protocol kegelbanen (5)

Graag uw aandacht voor de volgende documenten!

Het KNKB kegelprotocol is opnieuw op een aantal plaatsen aangepast. Het NOC-NSF protocol is leidend met een aantal kegelspecifieke aanvullingen.Er staan verwijzingen naar de Veiligheidsregio’s in en zoals inmiddels bekend kunnen deze, en ook eventueel Gemeenten, nog aanvullende eisen stellen.

Het protocol gaat uit van de per 14 oktober geldende landelijke maatregelen en zal indien die in de komende tijd veranderen op basis van die veranderingen worden aangepast. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnensportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook.

Met de protocollen kunnen we naar verwachting onze mooie kegelsport op een verantwoorde manier beoefenen. 

Ten gevolge van een aantal wijzigingen in de diverse protocollen hebben wij op 30 september ook het KNKB protocol moeten aanpassen. (V4)

Voor de bondswebmeesters de vraag of  u een link naar deze pagina wilt maken.

https://www.kegelbond.nl/index.php?page=264&sid=1

Downloads:

Nieuws Overzicht