Informatiebericht Coronavirus #9

Informatiebericht 27 juni 2020

Aan: Alle leden van de Koninklijke Nederlandsche Kegelbond

Beste kegelaar(ster),

Velen van u zullen met belangstelling gekeken hebben naar de persconferentie van het Kabinet van afgelopen woensdagavond. En er was goed nieuws voor de kegelsport. Per 1 juli a.s. mogen alle binnensport accommodaties weer open en kan er ook weer gekegeld worden.

In de afgelopen dagen/ weken is een “schrijversgroep” aan de slag geweest met het schrijven van een protocol voor het kegelen. Anders gezegd: Een document waarin staat vermeld onder welke voorwaarden het kegelen weer opgestart kan worden en wat daarvoor allemaal geregeld moet worden.

Want als we weer starten moet het veilig kunnen, maar ook voldoen aan de regels die gelden. Inmiddels is dat protocol helemaal klaar en verzonden naar alle secretariaten en lokaalhouders/ beheerders van kegelaccommodaties.

We kunnen dus weer kegelen, zij het met in acht neming van de nodige regels. Bij de verenigings- en bondsbesturen zijn deze regels bekend en samen met de lokaalhouders/beheerders van de kegelaccommodaties zullen zij maatregelen nemen om het kegelen mogelijk te maken.

Het bestuur KNKB roept op om u te houden aan de door de verenigingen/bonden en lokaal-houders vastgestelde regels en afspraken, maar natuurlijk ook aan de algemeen afgekondigde regels zoals afstand houden, thuisblijven bij klachten, vaak handen wassen en drukke plekken vermijden. Het virus lijkt weliswaar onder controle, maar is nog lang niet weg.

Wij wensen u veel kegelplezier in de komende maanden en hopen dat wij u weer snel bij de een of andere wedstrijd of clubavond te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke kegelgroet, namens het bestuur KNKB

René Gerards, Secretaris

Nieuws Overzicht