Informatiebericht Coronavirus #6

Veel kegelaars(ters) zullen woensdagavond 6 mei gekeken hebben naar de persconferentie waarin het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen bekendmaakte.

Dat was natuurlijk goed nieuws, maar wat betekent dit nu voor de kegelsport en vooral voor het bijvoorbeeld weer gaan kegelen op de clubavond?

De kegelsport valt onder de binnensporten, dus mogen we waarschijnlijk vanaf 1 september weer beginnen, maar er worden wel twee voorbehouden gemaakt:

  1. Als er weer meer mensen ziek worden kan de tijdlijn worden aangepast!
  2. De 1,5 meter afstandsregel blijft een gegeven en ook de algemene hygiënerichtlijnen blijven van kracht!

Op dit moment wordt in samenwerking met NOC-NSF onderzocht wat ervoor nodig is om, binnen de gegeven kaders, weer te kunnen gaan kegelen.
Waarschijnlijk kunnen wij over een week of drie daar meer informatie over geven.
Tot dan: HOU VOL, WEES VOORZICHTIG en BLIJF GEZOND!

Met vriendelijke kegelgroet,

Namens het bestuur KNKB
René Gerards
Secretaris

Nieuws Overzicht