Informatiebericht Coronavirus #5

De door het kabinet afgelopen week afgekondigde soepelere regels, voor voornamelijk de jeugdigen in onze maatschappij, hebben geen verdere consequenties voor de kegelsport.

Onze lokalen blijven tot zeker 20 mei 2020 gesloten en ook daarna is het nog helemaal niet zeker dat er weer gekegeld kan worden.

In ieder geval is nu al helder dat kegelen in de toekomst alleen opgestart kan worden als er strakke protocollen worden opgesteld en als die dan ook daadwerkelijk worden nageleefd. Binnen het bestuur KNKB wordt gewerkt aan het opstellen van een dergelijk standaard protocol, wat dan later door de Bonden/ lokaalhouders aangepast kan worden naar de eigen situatie.

Door de aanhoudende beperkende maatregelen heeft het bestuur besloten om ook het Open Trio Toernooi in Brummen op 28 juni a.s. te schrappen.

Hierdoor zijn er tot 1 september a.s. geen KNKB wedstrijden.

Afgelopen week is een noodwet door de 2e en 1e kamer aangenomen waarin onder ander nadere regels m.b.t. het houden van Algemene Ledenvergaderingen zijn opgenomen. De ALV van de KNKB staat op dit moment nog gepland op 27 juni, maar op 13 mei zal het kabinet zo mogelijk nieuwe versoepeling van de regels kenbaar maken.

Mede afhankelijk daarvan zal het bestuur zich beraden over de definitieve datum en de wijze waarop de ALV gehouden kan worden.

Door de crisis staat de onderlinge verbondenheid tussen de leden zwaar onder druk. Een verbondenheid die vóór de crisis vrijwel wekelijks in de vorm van een clubavond of wedstrijdactiviteit verstevigd en in stand gehouden werd. Nu deze regelmatige activiteiten voorlopig nog niet mogelijk zijn is het belangrijk om de band met en tussen de leden onderling aandacht te geven. Dat kan door de aangesloten leden via mail of post op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, door hen te attenderen op dit bericht of door middel van een bel-rondje onder de leden.

Om met de woorden van onze voorzitter te spreken: “HOUD VOL, WEES VOORZICHTIG en BLIJF GEZOND!"

M.vr.gr. René Gerards

Secretaris KNKB

Nieuws Overzicht