Informatiebericht Coronavirus #3

Gisteren 15 maart 2020 zijn door de overheid nadere beperkende maatregelen afgekondigd i.v.m. het Coronavirus. Daarop heeft ook NOC-NSF gereageerd met onder andere het instellen van een Crisisorganisatie.

Het bestuur KNKB zal de berichten van de overheid alsmede de richtlijnen vanuit NOC-NSF onverminderd en nadrukkelijk blijven volgen en indien nodig passende maatregelen nemen.

Ten aanzien van de gisteren afgekondigde nadere beperking is voor de Kegelbond op dit moment alleen de verlenging van de termijn van de beperkingen van belang. De termijn is verlengd van 31 maart naar 06 april, met de volgende gevolgen:

  • Alle officiële KNKB-wedstrijden tot en met 06 april worden afgelast. Reeds eerder waren de Persoonlijke selectiewedstrijden op 21 en 22 maart a.s. in Heumen afgelast en daar komt nu de Finale Persoonlijk B op 04 april en de Finale Persoonlijk C op 05 april bij. Tevens wordt de Finale Persoonlijk A op 19 april afgelast omdat er geen selectiewedstrijden gehouden kunnen worden. Bonden worden verzocht om hun leden hiervan op de hoogte te brengen
  • Het bestuur KNKB gaat er onverminderd vanuit dat ook eventuele lokale en regionale wedstrijden of toernooien t/m 06 april door de diverse organisaties worden afgelast.
  • Alle overige reeds eerder afgekondigde maatregelen blijven onverminderd van kracht.

Binnen het Bestuur en de Wedstrijd Commissie van de KNKB worden momenteel alternatieve plannen ontwikkeld om op het moment dat de afgekondigde maatregelen opgeheven worden, zo snel mogelijk de diverse activiteiten weer op te kunnen starten.

Zodra er zicht is op het beëindigen van de maatregelen zal hierover via de bij de KNKB bekende kanalen worden gecommuniceerd. Houd uw mail en onze website dus goed in de gaten.

M.vr.gr.

René Gerards

Secretaris KNKB

Nieuws Overzicht