Kerst - en Nieuwjaarswens

TEGEN HET EIND VAN HET JAAR, ONTKOM JE ER NIET AAN OM TERUG TE KIJKEN NAAR HET AFGELOPEN JAAR.

ZO ZULLEN MOOIE EN MINDER MOOIE MOMENTEN EN GEBEURTENISSEN ELKAAR HEBBEN AFGEWISSELD.

WIJ HOPEN DAT BIJ IEDEREEN DE BALANS IS DOORGESLAGEN NAAR DE POSITIEVE KANT.

HET KNKB BESTUUR KIJKT IN IEDER GEVAL TERUG OP EEN POSITIEF JAAR.

EEN JAAR WAARIN WE WEDEROM EEN DEEL VAN DE DOOR ONSZELF OPGELEGDE AMBITIES HEBBEN KUNNEN WAARMAKEN.

EEN JUBILEUMJAAR, WAARIN WE ALS BOND VELE HOOGTEPUNTEN HEBBEN GEKEND.

WAT 2020 GAAT BRENGEN VOOR ONS ALLEN, VALT IN DE GLAZEN BOL NIET TE VOORZIEN, MAAR MET DE BEKENDE KERNWAARDEN IN ONS VIZIER, ZOALS ENTHOUSIASME, VERBONDENHEID, COLLEGIALITEIT, SPORTIVITEIT EN RESPECT, ZAL HET NIET ANDERS KUNNEN ZIJN, DAN DAT 2020 OOK EEN FANTASTISCH JAAR MOET GAAN WORDEN.

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE EN GEZELLIGE KERSTDAGEN, EN EEN IN ALLE OPZICHTEN GEZOND, VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 2020.

Namens bestuur en commissieleden,

HARRY TIMMER,
Voorzitter KNKB

Nieuws overzicht