Klassenorm 2020

De klassengrenzen worden ieder jaar in december door het KNKB bestuur vastgesteld.
Op 14 december zijn de klassengrenzen per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

2020 Heren Aantal %   2020 Dames Aantal %
A 7,8067 93 10% A 7,1979 64 10%
B  6,9250 277 30% B  6,2944 194 30%
C   562

60%

C   391 60%
    932 100%     649 100%

De tabel is gebaseerd op het klasseringsresultaat bij de aangesloten bonden plus het behaalde resultaat in Nationale wedstrijden van 2019 zoals per 1 december bekend was. Het gemiddelde is per bal.

De waarden zijn NIET afgerond op gehele waarden omdat is bepaald dat het percentage in iedere klasse zo nauwkeurig mogelijk moet zijn berekend.

B.v. bij 1039 heren is 10%: 104 A-kegelaars. Daardoor komt de klasse grens op een waarde van 7,7867 per bal gemiddeld.

Details over de klassenindeling vindt u in het Wedstrijdreglement Art 53 en Art 54

Klasse 2020 Overzicht