Inschrijven DUO wedstrijd

De Wedstrijdcommissie organiseert dit jaar een KNKB Open DUO Toernooi.

Er zal in meerdere klassen worden gespeeld, de indeling vindt plaats naar het gemiddelde van de duo’s. De duo’s, die een gezamenlijk gemiddelde van 16 of meer hebben komen uit in de klasse I en de duo’s die een gemiddelde onder de 16 hebben zullen in de  klasse II uitkomen. Indien er meer dan 20 duo's worden aangemeld voor klasse II wordt ook in een klasse III worden gespeeld.

Het gemiddelde van een duo wordt bepaald door de bij de KNKB bekende gemiddelden van de spelers/speelsters bij elkaar op te tellen.
Een voorbeeld: mw. De Wilde heeft een gemiddelde van 7,7500 en haar partner dhr. Erg-Rustig heeft een gemiddelde van 8,3500 dan is het gezamenlijk gemiddelde van dit duo 16,1000 (=(7,7500 + 8,3500). Dit duo zal dus in de klasse I uitkomen.
Uit dit voorbeeld wordt al duidelijk dat een duo kan bestaan uit: 2 dames, 1 dame en 1 heer, dan wel 2 heren.

Het kampioenschap wordt gehouden op 9 en 10 november 2019 in Kegelcentrum Doesborgh te Doesburg.

Op zaterdag 9 november worden 2 sessies gehouden (9:30-13:30 uur en 14:00-18:00 uur) en op zondag 10 november - vooralsnog - 1 sessie (10:30-14:30 uur).

Bij grote belangstelling kan een extra sessie worden toegevoegd. Per sessie kunnen maximaal 16 duo's meedoen.

De indeling in sessies wordt bepaald door de voorkeur van de kegelaars en in iedere sessie wordt er dan gegooid voor alle klassen. Een duo moet - uiteraard - wel in dezelfde sessie gooien.

De kampioenen in de verschillende klassen zijn dus pas bekend aan het einde van de laatste sessie.
Er is voor deze wedstrijdvorm gekozen om zoveel mogelijk kegelaars in de gelegenheid te stellen aan dit kampioenschap deel te nemen.

Per kegelaar worden per baan 10 ballen gegooid; voor een duo dus totaal 80 ballen (4 banen; 10 ballen; 2 personen). Indien in alle sessies maximaal 12 duo's zijn aangemeld worden er per kegelaar per persoon 15 ballen gegooid.

Wij verzoeken u om een half uur voor aanvang van de sessie aanwezig te zijn.
De gebruikelijke regels zijn van toepassing, echter er zullen géén proefballen gegooid kunnen worden.

U kunt uw duo-aanmelding tot 1 november 2019 mailen naar wedstrijdcommissie@kegelbond.nl

o.v.v.: de namen van het duo, KNKB-registratienummers, KNKB–gemiddelden en email van de contactpersoon.


Met vriendelijke kegelgroet,

Wedstrijdcommissie KNKB
Jans, Linda en Renate

Nieuws Overzicht