In Memoriam Ton Notten

Ton Notten

7 april kreeg ik het droevige bericht dat oud voorzitter, bestuurslid en supernotulist van de O.G.K. Ton Notten is overleden op 82 jarige leeftijd.

Ton was ongeneeslijk ziek, dat wisten we. Toch verrast het je, wanneer zo’n bericht je bereikt. Ton is rustig ingeslapen, we zijn dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

Toen Ab Garritsen en ik enkele weken geleden een bezoek brachten aan Ton en zijn vrouw Betty, was het Ton die op onnavolgbare wijze ons een hart onder de riem stak, terwijl hij het volste recht had, om zelf verslagenheid te tonen. Dat kenmerkte Ton.

Bij ons bezoek hebben we Ton benoemd tot erelid van de O.G.K. Een zeer terechte onderscheiding voor een fijn mens. Een man die veel voor de kegelsport in Doetinchem, de O.G.K., maar ook in den lande heeft betekent.

We verliezen met het heengaan van Ton een kegelsportman in hart en nieren. Een kegelvriend, een bijzonder mens.

Wij wensen zijn vrouw Betty, de familie, en allen die Ton hebben gekend veel sterkte en kracht toe, om dit verlies te verwerken.

Namens het bestuur van de O.G.K.

Harry Timmer,

Voorzitter.

Nieuws overzicht