Klasse 2019

Hieronder per bond de klasse voor 2019. (De klassering is gebaseerd op de behaalde score in 2018)

De scores van de bonden gegooid in 2019 dienen uiterlijk op 2 december gestuurd te worden aan de ledenadministrateur  van de KNKB door middel  een Excellijst. Hierop moet het relatienummer, de score, en het aantal ballen staan. Je ledenadministrateur krijgt de lijst waarop de scores worden ingevuld tijdig toegestuurd.

 LET OP! 

Het gaat om alle gegooide hout, dus ook als er maar 30 ballen zijn gegooid, het kan zijn dat samen met het resultaat van vorig of eventueel volgend jaar toch een klasse wordt bepaald. Ook als er meer dan 120 ballen worden genoteerd, tellen ze allemaal mee al zijn het er meer dan 200.

De resultaten van nationale wedstrijden moeten binnen een week na afloop van de wedstrijden worden verstuurd aan de ledenadministrateur  van de KNKB ook met de onderstaande Excel tabel.

Altijd Relatienummer, Score, Ballen, en eventueel de naam.

Relatienummer Score Ballen Eventueel de Naam
1500xxxx 490 60 Negengooier, P.
1500yyyy 587 80 Poedelhater, N.

 

 • Het wedstrijdseizoen loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
  Alle klasseringswedstrijden moeten echter vóór 1 december van elk jaar gespeeld worden.
 • Alle ballen gegooid tijdens een klasseringswedstrijd en daarvoor aangewezen nationale wedstrijd tellen mee!
 • Volgens het wedstrijdreglement moet men minstens 120 ballen laten noteren om voor een klasse in aanmerking te komen. Als dat aantal niet wordt gehaald, worden de ballen van het vorige jaar ook meegeteld. Daarom is het belangrijk dat alle ballen, ook al zijn het er maar 30, toch worden doorgegeven, misschien dat met het resultaat van vorig of volgend jaar toch het minimum van 120 ballen wordt gehaald.
 • De bonden zijn verplicht de wedstrijdcommissie van de KNKB schriftelijk of per e-mail kennis te geven van alle te houden klasseringswedstrijden.
  Het wedstrijdschema/programma dient tegelijk met het bekend maken daarvan, gezonden te worden aan de wedstrijdcommissie van de KNKB
 • Voor en na gooien is alleen toegestaan wanneer dit in het vastgestelde wedstrijdschema past.
  Dit dient in relatie te staan met wedstrijden (beker, club, persoonlijk) van de plaatselijke bond.
 • Controle op bovengenoemde regels berust bij de de KNKB-afgevaardigden tijdens de wedstrijden.
  Deze personen zijn bevoegd daar waar nodig of naar eigen behoefte de controles uit te voeren.

 

Klasse 2019 Overzicht