Albert Heijn Sportactie 2018 en de UKB

AH sportactie 2018

De Utrechtse Kegelbond doet voor de 3e keer mee aan de AH Sportactie. Wie niet waagt die niet wint en met de ervaring die we hebben opgedaan kunnen we ons voordeel doen.

Van 17-30 september kunnen AH sportzegels worden gespaard, vanaf 17 september tot 25 november kunnen landelijk sportmomenten worden geboekt. De UKB biedt ‘kennismaking met kegelen en persoonlijke begeleiding’ aan op vaste clubavonden van 20.00-22.00 uur.

Per avond kunnen 4 belangstellenden zich aanmelden. Dat is een aantal dat voor de spelende clubs niet te belastend is en waar wij voor goede begeleiding kunnen zorgen. Het zijn immers de clubs zelf die nieuwe leden nodig hebben! Tijdens die ‘kennismaking’ gaat het er overigens alleen om, om mensen te laten ervaren wat kegelen is. Dring vooral niet aan op lidmaatschap want dat werkt niet! Alleen als zij het leuk vinden zullen ze terug komen. Moedig vrijblijvend terugkomen dan ook aan, al dan niet met zegeltjes en op een tijdstip dat je club past!

Evenals vorige jaren wil de UKB zich zo gastvrij en spontaan mogelijk presenteren. Daarvoor zijn ‘Aandachtspunten’ opgesteld. De UKB secretaris meldt proefsporters per email aan bij de betreffende clubs Kijk op www.ahsportactie.nl hoe deze spaaractie werkt.

In 2017 bood de UKB 32 avonden voor 12 personen aan. Wij kregen 37 aanmeldingen (!), waarvan er 19 ook daadwerkelijk zijn geweest. Een heel gedoe om bij te houden, want proefsporters melden zich net zo gemakkelijk af als aan, of kiezen voor een andere datum of komen niet opdagen.

Veel proefsporters waren enthousiast, maar toch werd aan de uitnodigingen om nóg eens te komen en voor onze open dagen nauwelijks gehoor gegeven.

In 2016 was de AH sportactie een pilot voor ‘host city Utrecht’. Wij boden veel kegelavonden aan en kregen extra belangstelling van de Vereniging Sport Utrecht die bij ons een leuke vlog ‘Kegelen bij de UKB’ maakte. NOC*NSF bracht toen ‘kegelen’ in hun wekelijkse digitale rubriek ‘de sport van de week’. Proefkegelaars bleven helaas uit.

AANDACHTSPUNTEN voor leden die in Utrecht kegelen:

 • Help mee om de actie een succes te maken! Ontvang en begeleid proefsporters gastvrij en enthousiast.
 • Wij bieden ‘kennismaking met de kegelsport met persoonlijke begeleiding’ aan op www.ahsportactie.nl.
 • Vanaf 24 september t/m 25 oktober van 20.00-22.00 uur, zie data hieronder.
 • Op de maandag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavonden waarop wij normaal clubavond hebben.
 • Maximaal 4 personen per avond.
 • Proefsporters worden begeleid door kegelaars van die avond.
 • Contactpersoon Edith van Eijk ontvangt de aanmeldingen digitaal en geeft die aan de clubs van de betreffende avond door.
 • Zorg dat de ballen (uit het rek achter de stang; sleutel hangt in pantry) gereed liggen.
 • Bepaal per avond wie de leiding heeft en laat dat de gasten weten.
 • Laat zien hoe je kegelt en laat ze het vooral zelf doen.
 • Geef eventueel (voor)namen in de computer in, en maak een uitdraai van het resultaat!
 • Biedt deelnemers één drankje aan namens de UKB; daarna betalen ze € 2. Vermeldt het aantal gratis drankjes én het aantal betaalde drankjes op de achterkant van je wekelijkse consumptiebriefje.
 • Laat proefsporters ervaren dat kegelen spannend en leuk is!
 • Dring niet aan op lidmaatschap. Vraag ze nog eens terug te komen, met of zonder sportzegeltjes!

Nationale Sportweek 2018

De UKB deed in 2017 en 2016 mee met allerlei acties; we nodigden geselecteerde groepen uit, hielden open dagen met kegelclinics, verstuurden persberichten, maakten een grote UKB ‘beach’vlag en flyers, stonden op zondag met een mobiele kegelbaan op het Griftpark, etc. In 2016 werd bij de UKB de KNKB pré sportweek gehouden. Veel acties dus maar weinig of geen resultaat, behalve enige publiciteit. Een herhaling van al dit werk voor niets dit jaar ziet het UKB bestuur niet zitten.

Wel deden wij in juni jl. een beroep op samenwerking met de nieuwe Kwartiermeester van Sportpark Zuilen, die zich beijvert om dit sportpark nieuw leven in te blazen. Wij stelden een gezamenlijke terreinmanifestatie voor die het hele sportpark ten goede zou komen. Maar er bleek geen animo.

De UKB onderneemt daarom geen actie tijdens de NSW van 15-29 september.

In het kader van voortgaande sportplannen van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht, is er wel een gezamenlijke sportactie gepland, maar pas op zaterdag 3 november; dan zal er een brug officieel geopend worden die de Sportparken Daalse Weide en Zuilen verbindt.

Databank overzicht