Reglement

LogoLC

 1. De Landelijke Competitie voor club / regioteams wordt gespeeld in 8 wedstrijden, op 8 locaties per seizoen.
 2. Het wedstrijdseizoen wordt gegooid in de periode september t/m november van het kalenderjaar, en de periode januari t/m april van het daarop volgende jaar.
 3. Een team bestaat uit ten minste 4 spelers/sters, en maximaal 8 spelers/sters, die bij de aanmelding van een team worden opgegeven aan de wedstrijdcommissie. Deze opgave is bindend voor het hele seizoen.
 4. Een team mag worden samengesteld uit kegelaars van een club, en/of kegelaars uit de regio waarin de bond en/of club, waar u lid van bent is ingedeeld.
  Zie hiervoor de regioindeling op de site van de KNKB.
 5. Elk team speelt een z.g. thuiswedstrijd. Daar waar dit niet mogelijk is i.v.m. capaciteit (minimaal 4 banen), wordt gezocht naar een oplossing in de naaste omgeving, zo mogelijk binnen de regio.
 6. Om het aantal van 8 wedstrijden te kunnen organiseren, heeft de wedstrijdcommissie het recht om zogenaamde neutrale kegelhuizen aan te wijzen, om zo het aantal van 8 wedstrijden te kunnen organiseren.
 7. Inschrijving wordt opengesteld middels communicatie via de bondssecretariaten en de website van de KNKB, waarbij tevens wordt vermeld de uiterste datum van inschrijving.
 8. Gegooid wordt 4 keer 15 ballen bij beschikbaarheid van 4 banen, en 6 keer 10 ballen bij beschikbaarheid van 6 banen.
 9. Bij elke wedstrijd is een team verplicht met 4 personen deel te nemen.
  Bij aanvang van de wedstrijden moeten die 4 personen aanwezig zijn.
  Bij absentie (bijv 3 Kegelaars/sters) speelt het team (3 personen) mee buiten mededinging. Er kunnen dan geen Competitiepunten worden behaald. Het gegooide persoonlijke hout telt in alle gevallen mee voor de jaarkaart.
 10. De puntentelling is per wedstrijd als volgt: het hoogste team behaalt het aantal punten, dat is gerelateerd aan het aantal teams, dat deelneemt, en zo aflopend naar 1 punt voor het laagste team.
  Mochten 2 teams gelijk eindigen, dan worden de punten gedeeld, zodat beide teams het gelijke aantal punten krijgen.
 11. Aan het eind van de competitie heeft het team, dat de meeste punten totaal heeft behaald over alle wedstrijden, de competitie gewonnen.
  De volgorde van de overige teams wordt tevens op deze manier bepaald.
  Mochten 2 teams gelijk eindigen in punten, dan telt het hoogste resultaat van het totaal geworpen hout per team als beslissend.
  Mocht daar dan nog een gelijke stand uit voortvloeien, dan gelden de bestaande regels, meeste treffers, meeste negens, enz.
 12. Er wordt gespeeld en ingedeeld in 3 divisies:
  • De 1e en 2e divisie worden gespeeld op landelijk niveau
  • De 3e divisie wordt zo mogelijk gespeeld op regionaal niveau
 13. Kampioen van Nederland wordt het team dat winnaar wordt van de 1e divisie
  • De 2 laagst geeindigde teams degraderen uit de 1e divisie naar de 2e divisie
  • De 2 hoogst geeindigde teams uit de 2e divisie promoveren naar de 1e divisie
  • De 2 laagste teams uit de 2e divisie degraderen naar de 3e (regio) divisie
  • Op volgorde van ranglijst van de pouleuitslag wordt de deelnemende teams gevraagd, of ze gebruik willen maken van een promotie plaats.
   Mocht geen enkel team gebruik willen maken van de promotie plaats, dan bepaald de wedstrijdcommisie welk van de gedegradeerde teams in de 2e divisie gehandhaafd blijft.
   De Poulewinnaars van de 3e divisie hebben het recht om te promoveren naar de 2e divisie.
   Let wel: dit is op vrijwillige basis voor de 3e klasse!
 14. De indeling van de divisies en poules wordt gemaakt door de competitieleider(s) in overleg met de Wedstrijdcommissie van de KNKB.
  De samenstelling van de divisies 1 en 2 staat vast d.m.v. promotie en degradatie met in acht neming van art 3-14 (wedstrijdreglement)
  Divisie 3 wordt achteraf ingedeeld n.a.v. aantal inschrijvingen, en regio gerelateerd. Alle persoonlijke resultaten in deze Nationale Competitie,worden, zonder uitzondering, meegeteld voor te verstrekken Jaarkaarten van de KNKB met ingang van 01-01-2017.
 15. In alle gevallen, waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van de KNKB in samenspraak met de competitieleiding

Bovenstaande regels zijn ontleend aan het wedstrijdreglement zoals vastgesteld in het najaarsoverleg van de KNKB 2016.

Organisatie per plaats door een plaatselijke wedstrijdleider van de organiserende regio / club.

Reiskosten: één auto per team wordt vergoed door de KNKB.

Volgens afspraak zal de huur voor de kegelbanen (6,25 per uur per baan) worden vergoed door de KNKB. Inschrijfgeld is niet verschuldigd.

Inschrijvingen teams (minimaal 4 - maximaal 8 personen) vóór 1 juni zenden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor informatie kun je contact opnemen met Harry Timmer 06-51659357 of Renate Kales 06-55151860

U bevindt zich hier: Start Landelijke Competitie Reglement